Podujatia pre základné školy

 • Čítanie je IN – cyklus  určený všetkým vekovým kategóriám detských čitateľov na podporu čítania detí v spolupráci so školami;
  • v septembri až decembri 2017 ponúkame besedy o týchto knižkách a autoroch:

   • Tuláčik a Klára od E. J. Grocha (priateľstvo, pocit bezpečia)
   • Mimi a Líza od Kataríny Kerekesovej a i. (priateľstvo, solidarita…)
   • Pravidlá léta od Shauna Tana (priateľstvo, hnev, odpustenie)
   • Hodinový kvet od Michaela Endeho (priateľstvo, načúvanie, čas)
 • Hodiny informačnej výchovy – pre deti predškolského veku a žiakov ZŠ, zamerané na základnú orientáciu v knižnici, vyhľadávanie informácií a zoznámenie s literatúrou, spisovateľmi a ilustrátormi;
 • Prázdninové utorky v knižnici – súťaže, tvorivé dielne, stretnutia pre prázdninujúce deti počas letných prázdnin;
 • Popoludnia s rozprávkou – pre školské kluby, špeciálne ZŠ v Modre a v Pezinku;
 • Besedy so spisovateľmi a ilustrátormipodľa dohody s pedagógmi;
 • Tematické cykly literárno-vzdelávacích podujatí – na stretnutí sa dozvedia deti o danej téme s presahmi k literatúre. Téma sa mení každý školský polrok. Zatiaľ sme pripravili stretnutia na tieto témy: o keramike „Keramika sa nás týka“, o čaji „Čo sa tají v čaji“, o vode „Voda čo nás drží nad vodou“, o vinohradníckom regióne a vinohradoch „Oberačky nie sú hračky“, o papieri a kníhtlači „Papierový svet“, o rozprávkach a rozprávkaroch „Rozprávka má krídla“, o Ľudovítovi Štúrovi „Slávne činy slovenčiny„, o prírode nášho regiónu „Fauna flóra Malých Karpát„. Posledným cyklom bola „Lekcia Malé Karpaty: Slávne osobnosti nášho regiónu„.

         v r. 2017 téma:

  • Čo v nás žije? Tradície!  január – jún 2017
  • Čo sa skrýva v lese september – december 2017
 • Novinky

 • Otváracie hodiny

  VÝPOŽIČNÉ hodiny KNIŽNICE
  Pondelok 08.00 - 18.00 h
  Utorok 08.00 - 18.00 h
  Streda 13.00 - 16.00 h
  Štvrtok 08.00 - 18.00 h
  Piatok 08.00 - 18.00 h
  Sobota 08.00 - 12.00 h
  Mimo výpožičných hodín je možné vrátiť knihy do schránky na knihy na budove knižnice!

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk