Pre obecné knižnice BSK

Knižnica poskytuje metodické, poradenské, konzultačné a vzdelávacie služby knižniciam Bratislavského  samosprávneho kraja, okresov Pezinok, Senec a Malacky. Metodické služby verejným knižniciam v Bratislave poskytuje Mestská knižnica v Bratislave.   Úsek metodiky poskytuje obecným knihovníkom a ich zriaďovateľom:

Základné informácie k činnosti obecných knižníc, pomoc pri revízii knižničného fondu, zaškolení nových knihovníkov

 • Informácie o možnostiach získavania finančných prostriedkov z Dotačného systému MK SR
 • Informácie o súťažiach, seminároch, poradách
 • Vydáva metodický časopis Očko (odklik na jednotlivé čísla v archíve – sú na našej terajšej webovej stránke v sekcii Edičná činnosť)

Svoje otázky a žiadosti o pomoc môžete adresovať na:

 • e-mail: metodika@kniznicapezinok.sk
 • tel.: 033/6412315, kl. 17;  033/6413554
 • Novinky

 • Otváracie hodiny

  VÝPOŽIČNÉ hodiny KNIŽNICE
  Pondelok 08.00 - 18.00 h
  Utorok 08.00 - 18.00 h
  Streda 13.00 - 16.00 h
  Štvrtok 08.00 - 18.00 h
  Piatok 08.00 - 18.00 h
  Sobota 08.00 - 12.00 h
  Mimo výpožičných hodín je možné vrátiť knihy do schránky na knihy na budove knižnice! V sobotu oddelenie pre deti a mládež a študovňa zatvorené.
  VÝPOŽIČNÉ hodiny POBOČKY Cajlanská
  Pondelok 08.00 - 16.00 h
  Utorok 10.00 - 18.00 h
  Streda ZATVORENÉ
  Štvrtok 08.00 - 16.00 h
  Piatok 10.00 - 18.00 h
  Obedová prestávka 12.00 – 13.00 hod.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk