Pre obecné knižnice BSK

Knižnica poskytuje metodické, poradenské, konzultačné a vzdelávacie služby knižniciam Bratislavského  samosprávneho kraja, okresov Pezinok, Senec a Malacky. Metodické služby verejným knižniciam v Bratislave poskytuje Mestská knižnica v Bratislave.   Úsek metodiky poskytuje obecným knihovníkom a ich zriaďovateľom:

Základné informácie k činnosti obecných knižníc, pomoc pri revízii knižničného fondu, zaškolení nových knihovníkov

 • Informácie o možnostiach získavania finančných prostriedkov z Dotačného systému MK SR
 • Informácie o súťažiach, seminároch, poradách
 • Vydáva metodický časopis Očko (odklik na jednotlivé čísla v archíve – sú na našej terajšej webovej stránke v sekcii Edičná činnosť)

Svoje otázky a žiadosti o pomoc môžete adresovať na:

 • e-mail: metodika@kniznicapezinok.sk
 • tel.: 033/6412315, kl. 17;  033/6413554
 • Novinky

 • Otváracie hodiny

  VÝPOŽIČNÉ hodiny KNIŽNICE

  UPOZORNENIE: knižnica je otvorená v režime "vezmi a choď", vstup k regálom je možný.

  centrála Holubyho 5, Pezinok

  Pondelok 08.00 - 18.00 h
  Utorok 08.00 - 18.00 h
  Streda 13.00 - 16.00 h
  Štvrtok 08.00 - 18.00 h
  Piatok 08.00 - 18.00 h
  Sobota
   -
   

   

   

  VÝPOŽIČNÉ hodiny POBOČKY Cajlanská 88

  UPOZORNENIE: knižnica je otvorená v režime "vezmi a choď", vstup k regálom je možný.

  Pondelok 10.00 - 14.00
  Utorok 14.00 - 18.00
  Streda -
  Štvrtok 10.00 - 14.00
  Piatok 14.00 - 18.00

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk