Medziknižničná výpožičná služba

Ak dokument (kniha, článok), ktorý hľadáte, ktorý knižnica nevlastní vo svojom fonde, sprostredkuje jeho vypožičanie formou medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) z inej knižnice v Slovenskej republike.

Prostredníctvom MVS je možné si objednať max. 5 titulov kníh a max.10 článkov

Čitatelia knižnice podávajú žiadanku o výpožičku MVS osobne v študovni Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

MVS je platenou službou. Pri podaní žiadanky sa platí 1€ a pri prevzatí knihy resp. článku sa platí poplatok :kniha – 2 €/1 ks ; článok – 0,20€/1 str

Knižnice podávajú žiadanky cez formulár MVS

Pred vyplnením formulára si prosím pozorne prečítajte Zásady MVS.

Prosíme čitateľov, aby formulár nevypisovali, je určený len pre knižnice!

Údaje o žiadateľovi

(platí len pre knižnice)

Názov knižnice

Ulica

Mesto

PSČ

Telefón

Email

Číslo žiadanky

Objednávka MVS

vyplňte iba príslušnú časť - objednávku knihy alebo objednávku článku z časopisu

Objednávam si výpožičku knihy

Názov

Autor

Miesto a rok vydania

ISBN

Moja požiadavka je aktuálna do (dátum)

Objednávam si xerokópiu článku:

Názov časopisu

Ročník

Rok

Číslo

ISSN

Autor článku

Názov článku

Strany

Potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s knižničným
a výpožičným poriadkom a súhlasím s preplatením poštovného
a xerokópie originálneho dokumentu.

captcha

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk