Knižnice v okrese Malacky

Knižnice v regióne Bratislavského samosprávneho kraja – verzia pre tlač pdf tu.

Malokarpatská knižnica v Pezinku plní zo zákona aj funkciu regionálnej knižnice. Knižniciam poskytujeme metodickú pomoc. Do nášho regiónu patria tieto knižnice

KNIŽNICE BSK
Názov knižnice, adresa Knihovníčka, vedenie, výpožičný čas Kontakt
 

OKRES MALACKY

 

Gajary

Obecná knižnica Gajary

Skuteckého 440/59

900 61 Gajary

 

Jana Ščepková

P, S, P 14-18

 

034/7797 132

kniznicagajary@gmail.com

Jakubov

Obecná knižnica

900 63 Jakubov 407

 

Martina Vaseková

S 17-18

 

0905 789 363

martina.vasekova@jakubov.sk

Kuchyňa

Obecná knižnica Kuchyňa 220

900 52 Kuchyňa

 

Zuzana Janissová

Sobota 16-17

 

034/7785 131

stehlikova@obeckuchyna.sk

Láb

Obecná knižnica Láb pri OcÚ Láb 503

900 67 Láb

 

Knižnica stagnuje

 

034/7790 509

ekonom@obeclab.sk

Lozorno

Obecná knižnica v Lozorne

Zvončínska 3

900 55 Lozorno

 

Mgr. Barbora Hurajová,

manažérka CK

Knižnica stagnuje

 

0910 908 770

centrum.kultury@lozorno.sk

kniznica@lozorno.sk

 

Malacky

Knižnica MCK v Malackách

Záhorácka 1919

901 01 Malacky

Mgr. Jana Zetková

P, U 9-12 a 13-18 ; S 13-18 ; Š, P 9-12 a 13-18

Sobota 9-12

034/772 20 91 ; 0911 622 091

kniznica@mckmalacky.sk

http://mckmalacky.sk/kniznica

Malé Leváre

Miestna ľudová knižnica

908 74 Malé Leváre 10

 

Jozefína Mrázová

S 16.30-17.30

 

034/7795 122

obec@malelevare.sk

 

Marianka

Miestna ľudová knižnica v Marianke

Školská 32

900 33 Marianka

 

 

Edita Radačovská

Streda 15.30-17

 

0902 905 763

kultura@marianka.sk

https://www.marianka.sk/som-obcan/zivot-obci/kniznica/

Pernek

Obecná knižnica

900 53 Pernek 48

 

Knižnica stagnuje

 

evidencia@pernek.sk

Plavecké Podhradie

Obecná knižnica

906 36 Plavecké Podhradie 33

 

David Neumann

Streda 18-19

 

info@plaveckepodhradie.sk

034/65 85 123

 

Plavecký Mikuláš

Miestna ľudová knižnica

Obecný úrad 307

906 35 Plavecký Mikuláš

 

Vlasta Dulanská

Pondelok 16-17

 

0905 568 560

obec@plaveckymikulas.sk

Plavecký Štvrtok

Obecná knižnica Plavecký Štvrtok 350

900 68 Plavecký Štvrtok

 

Darina Mifkovičová

P, S 16-18

0902 033 147

kniznicaps@gmail.com

https://www.obecplaveckystvrtok.sk/obecna-kniznica.html

Rohožník

Obecná knižnica v Rohožníku

Školské námestie 1

906 38 Rohožník

 

Mgr. Janette Rečná

Mgr. Zuzana Kanychová

U, Pia 15-19

 

034/6588 101

info@rohoznik.sk

Sološnica

Obecná knižnica v Sološnici

906 37 Sološnica 527

Zuzana Šiškovičová

Letný čas P 17-19

Zimný čas 16-18

034/6548 825

https://www.facebook.com/groups/525571604215365

Studienka

Obecná knižnica

908 75 Studienka 348

 

Anna Záhradníková

Piatok 16-18

 

034/778 21 51

studienka.urad@gmail.com

Stupava

Mestská knižnica Ruda Morica

Hlavná 90/A

900 31 Stupava

 

Mgr. František Brunner

U, Š, P 10-18 ; S11-19 ; So 9-12

 

02/6593 4818 ; 0905 624 803

frantisek.brunner@mkic.sk

kniznica@mkic.sk

Veľké Leváre

Obecná knižnica vo Veľkých Levároch

Mládežnícka 653

908 73 Veľké Leváre

 

Valéria Micháleková

P, Pia 10-16 ; S 10-18

 

034/779 44 93

kulturnydom@levare.sk

https://vlevare.biblib.sk/

Vysoká pri Morave

Miestna ľudová knižnica

Hlavná 185

900 66 Vysoká pri Morave

 

Zdenka Madejová

Piatok 14-17

 

02/6596 71 20 kl. 4

madejova@vysokaprimorave.sk

Záhorská Ves

Obecná knižnica

Hlavná 40

900 65 Záhorská Ves

 

Veronika Šimkovičová

Piatok 17-19

 

034/778 03 85

urad@zahorskaves.sk

Závod

Miestna ľudová knižnica

Sokolská 243

908 72 Závod

 

 

Knižnica stagnuje

 

034/7799 312

sekretariat@obeczavod.sk

Zohor

Miestna ľudová knižnica

Obchodná 7

900 51 Zohor

Jana Ščepánková

P 10-12 a 14-17

S 10-12 a 14-18

P10-12 a 14-17

 

02/659 614 32

kniznica@obeczohor.sk

Aktualizované 11/2022

 

 

 

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk