Rešerše

Rešerše z našej i z cudzích databáz.

  • objednávky je možné podať v oddelení regionálnej literatúry (študovňa)
  • služba je platená podľa cenníka knižnice

Zoznam rešerší s regionálnou tématikou:

01. Juraj Fándly
02. Opatrovateľská služba poskytovaná seniorom vo vybraných obciach Bratislavského kraja
03. Cestovný ruch v Pezinku
04. Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov pre rozvoj cestovného ruchu v okrese Pezinok
05. Prvé písomné zmienky o obciach okresov Pezinok, Senec a Malacky
06. Juraj Palkovič vo fonde Malokarpatskej knižnice v Pezinku
07. Karol Noskovič
08. Regionálna gastronómia
09. Štefan Prokop v databáze Malokarpatskej knižnice v Pezinku
10. Ján Milan Dubovský
11. Kriminalita mládeže v okrese Pezinok a jej prevencia

 

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk