Knižničné zbierky

Zoznam časopisov v Malokarpatskej knižnici v Pezinku

Časopisy:

Burda

Čtenář
Deutschland
Drevársky magazín

Emma

F.O.O.D
Fragment

Historická revue

History revue

IT LIB

Knižná revue

Kozmos
Krásy Slovenska

Kreativ – Praktická ženy

Lidé a zemně

Literárny týždenník
Madam Eva

Mama a ja

Marianne Bydlení

Mládež a spoločnosť

Moja psychológia

Mollie tvorí

Montanrevue

My Týždenník pre Záhorie

Naše svedectvo

Pán učiteľ

Pekné bývanie
Plus 7 dní
Požiarnik

Praktická moderní žena

Praktická Slovenka

Reflex

Respekt

Revue svetovej literatúry

Rodina a škola

Romboid

Rozárka

Slovenka
Slovenské pohľady

Šarm
Tina

Tina – Bydlení
Trend
Týždeň

Vinič a víno

Vojenská história
Vychovávateľ
Záhradkár

Záhradkár špeciál
Zdravie

Zem a vek

Život
Životné prostredie

Denníky:

Denník N

SME
Pravda
Nový čas
Hospodárske noviny 

 

 

Abc

Creativ Amos

Káčer Donald

Macko Pusík

Nielen pes a mačka

Pro Fotball

Pro Hockey

Slniečko

ZIPS: literárny zábavník pre dievčatá a chlapcov

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk