Zmluvy

  Zmluvy od 4. 4. 2017

ZÁKON č. 546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

ZverejnenéČíslo zmluvyNázov zmluvyCenaZmluvná strana
21.12.20172017-06Servis PC techniky a PC siete390 € bez DPH / mesiacITIT SLOVAKIA s.r.o.
21.12.20172017-05Servis webovej stránky39 € bez DPH / mesiacITIT SLOVAKIA s.r.o.
3.4.20172017-04Zmluva o dielo60 €Juraj Lukáč
10.1.20172017-03Servis webovej stránky39 € bez DPH / mesiacITIT SLOVAKIA s.r.o.
10.1.20172017-02Rámcová zmluvaO2 Slovakia, s.r.o.
10.1.20172017-01Servis PC techniky a PC siete390 € bez DPH / mesiacITIT SLOVAKIA s.r.o.
16.12.20162016-14Zmluva o dodávke elektriny dodatok39,90 € / 1 MWhZSE Energia, a.s.
7.12.20162016-13Dodatok k zmluve o dodávke plynuSPP, a.s.
1.12.20162016-12Poistná zmluvaUnion poisťovňa, a.s.
22.11.20162016-11Zmluva o dieloARES, spol. s.r.o.
15.11.20162016-10Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov10 000 €Fond na podporu umenia
15.11.20162016-09Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov7000 €Fond na podporu umenia
21.7.20162016-08Zmluva o poskytovaní servisu počítačovej techniky390 € bez DPH ITIT SLOVAKIA s.r.o.
21.7.20162016-07Zmluva o poskytovaní služby - servisu webovej stránky39 € bez DPHITIT SLOVAKIA s.r.o.
27.6.20162016-06Dodatok k Zmluve o dielo č. 1/2014ITIT s.r.o.
27.6.20162016-05Zmluva o poskytovaní servisu počítačovej techniky - dodatokITIT s.r.o.
10.4.20162016-04Poskytnutie finančných prostriedkov100 €Slovenská asociácia knižníc
30.3.20162016-03Dotácia pre oblasť kultúry1000 €Mesto Pezinok
10.3.20162016-02Zmluva o uskutočnení projektu č.8/16300 €Revia
15.1.20162016-01Zmluva o poskytovaní služby390 €ITIT s.r.o.
17.10.20152015-08Zmluva o poskytovaní službyITIT s.r.o.
5.10.20152015-07Dodatok k zmluveSPP
28.9.20152015-06Dodatok k zmluveObec Boldog
27.8.20152015-05Zmluva o spolupráci1500 €Obec Boldog
22.8.20152015-04Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR11 000 €MK SR
24.6.20152015-03Dodatok k zmluvám o dodávke elektrinyZSE
24.6.20152015-02Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov120 €Slovenská asociácia knižníc
16.5.20152015-01Zmluva o dotácii1500 €Mesto Pezinok
12.12.20142014-06Zmluva o spolupráci€eReading s.r.o.
1.12.20142014-05Zmluva o dielo1999,00 € bez DPHITIT s.r.o.
17.7.20142014-04Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR2 650,00 €€Ministerstvo kultúry SR
27.6.20142014-03Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR9 000,00 € €€Ministerstvo kultúry SR
12.5.20142012-02Zmluva o dotácii1 000,00 €Mesto Pezinok
9.4.20142014-01Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov100,00 €€Slovenská asociácia knižžníc
1.10.20132013-10Zmluva o nájme plochy na reklamu2051,00 € / rokK + R, s.r.o.
12.7.20132013-09Príkazná zmluva50,00 €€Koloman Kertész
29.6.20132013-08Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpoètu MK SR5 600,00 €€Ministerstvo kultúry SR
17.6.20132013-07Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpoètu MK SR6 460,00 €€Ministerstvo kultúry SR
12.6.20132013-06Príkazná zmluva50,00 €€PhDr. Marta Hluššíková
3.6.20132013-05Zmluva SPP€Slovenský plynárenský priemysel
3.6.20132013-04Zmluva o poskytnutí finanèných prostriedkov€Slovenská asociácia knižníc
24.4.20132013-03Zmluva o dotácii1 200,00 €€Mesto Pezinok
17.4.20132013-02Príkazná zmluva50,00 €€Oleg Pastier
25.3.20132013-01Zmluva E-on€Západoslovenské elektrárne
23.11.20122012-08Zmluva SPP€Slovenský plynárenský priemysel
4.9.20122012-07Zmluva E-on€Západoslovenské elektrárne
30.7.20122012-06Dohoda o zabezpeèení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzaèov o zamestnanie./rokÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
1.6.20122012-05Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpoètu MK SR5000,- € /rokBSK
4.4.20122012-03Autorská zmluva50,00 €Branislav Jobus
4.4.20122012-04Zmluva o prenájme nebytových priestorov3535,- € /rokLukšš Mareček
3.4.20122012-02Zmluva o poskytnutí dotácie1 000,00 €Mesto Pezinok
4.1.20122012-01Zmluva o dielo - údržba zabezpeèovacej signalizácie€PT Security s.r.o.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk