Prístup na internet

Prístup k internetu knižnica umožňuje týmito spôsobmi:

  • internetové pripojenie na počítačoch inštalovaných v študovni (ďalej len „internet“),
  • wi-fi pripojenie k bezdrôtovej sieti knižnice za pomoci vlastných prenosných zariadení čitateľov (ďalej len „wi-fi pripojenie“).

Používatelia internetu v študovni nemusia byť registrovanými čitateľmi.

Prístup k internetu v študovni a tlačené výstupy sú spoplatnené podľa aktuálneho Cenníka služieb a poplatkov.

Pri používaní internetového prepojenia je potrebné dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok 

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk