Naše projekty

Nedajme zahynúť dedičstvu predkov.

Hlavným cieľom projektu „Nedajme zahynúť dedičstvu predkov“ je vytvorenie digitálnej databázy objektov drobnej (sakrálnej i svetskej) ľudovej architektúry Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorá okrem fotografií prinesie aj informácie o vzniku a súčasnom stave objektov.

Pod pojmom drobná ľudová architektúra majú autori projektu na mysli najmä prícestné kríže, božie muky, kaplnky či studničky, ale neraz dokumentujú aj mosty, kostoly, pamätníky, pomníky či iné pamätihodnosti miest a obcí. Zväčša ide o objekty, ktoré nie sú pamiatkovo chránené a majú rôznych majiteľov.

Web projektu: http://www.dedicstvopredkov.sk/

Tréningy pamäti a koncentrácie pre seniorov

Cyklus 10 tréningov, na ktorých si seniori môžu precvičiť zmyslové vnímanie, krátkodobú a dlhodobú pamäť, rýchlosť spracovania informácií, pozornosť a naučiť sa techniky na zlepšenie schopnosti zapamätať si rôzne typy predmetov alebo udalostí.  Tréningy vedie metodička knižnice a certifikovaná trénerka pamäti PhDr. Katarína Benciová. Optimálny počet účastníkov cyklu je 10-12 osôb.

Výzva na prihlasovanie sa na ďalší cyklus bude zverejnená na našej webovej stránke.

Jednu knihu ročne

Jednu knihu ročne – knižnici

Kúp jednu knihu ročne, prečítaj a potom ju podaruj Malokarpatskej knižnici v Pezinku.

Malokarpatská knižnica v Pezinku sa 1. februára 2014 pridala k projektu Jednu knihu ročne (knižnici), ktorého autorkou je novinárka Marta Moravčíková (viac na www.martam.sk) a do ktorého sa od marca 2012 úspešne zapojilo a pokračuje v ňom zatiaľ 36 knižníc na Slovensku. Naša knižnica sa k nim chce prostredníctvom obyvateľov Pezinka, jeho návštevníkov a priaznivcov či priateľov knižnice pridať tiež.

Vyzývame preto všetkých obyvateľov Pezinka, ale aj jeho okolia, rôzne organizácie a spoločnosti so sídlom v blízkosti mesta, priateľov a priaznivcov Malokarpatskej knižnice v Pezinku a všetkých milovníkov čítania:

Darujte našej knižnici knihu, tu je zoznam darcov a kníh, ktoré nám boli darované TU!
Môžete nám darovať aj také knihy, (prípadne CD či DVD), o ktorých viete, že sa k ich čítaniu opätovne nevrátite, alebo ste ich dostali a rovnaké už vlastníte, prípadne ďalšie knihy na ktoré už doma nemáte miesto.
Privítame aj to, ak Malokarpatskej knižnici v Pezinku kúpite hocijakú knihu vydanú v aktuálnom roku. Tým nám pomôžete obohatiť a rozšíriť knižničný fond a mnohí čitatelia sa potešia, že si môžu prečítať knihu, ktorú by z finančných dôvodov nemohla zakúpiť knižnica.

Každú darovanú knihu označíme exlibrisom projektu. Ak darca bude súhlasiť so zverejnením svojho mena, s vďakou ho v exlibrise uvedieme. Ak by sa nám rozhodol darovať knihu rodič dieťaťa, ktoré našu knižnicu navštevuje, môže exlibris „na mieru“ urobiť tento malý čitateľ.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel. čísle: 033/ 641 23 15, alebo prostredníctvom mailov, uvedených na našej stránke www.kniznicapezinok.sk.

Ďakujeme Vám za prejavenú štedrosť a priazeň!

 • Novinky

 • Otváracie hodiny

  VÝPOŽIČNÉ hodiny KNIŽNICE

  UPOZORNENIE: knižnica je otvorená ako výdajné miesto, objednávku kníh je potrebné urobiť pred návštevou knižnice

  centrála Holubyho 5, Pezinok

  Pondelok 08.00 - 16.00 h
  Utorok 08.00 - 16.00 h
  Streda 13.00 - 16.00 h
  Štvrtok 08.00 - 16.00 h
  Piatok 08.00 - 16.00 h
  Sobota
   -
  V sobotu je otvorené iba odd. pre dospelých.

   

   

  VÝPOŽIČNÉ hodiny POBOČKY Cajlanská 88

  UPOZORNENIE: knižnica je otvorená ako výdajné miesto, objednávku kníh je potrebné urobiť pred návštevou knižnice

  Pondelok 10.00 - 14.00
  Utorok 14.00 - 18.00
  Streda -
  Štvrtok 10.00 - 14.00
  Piatok 14.00 - 18.00

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk