Naše projekty

Daruj knihu knižnici. Bude pre všetkých.

Projekt stavia na spolupráci čitateľov, knižnice a knižného predajcu.

V spolupráci s Artforum Pezinok sme rozbehli projekt Daruj knihu knižnici.

Viac o projekte sa môžete dozvedieť tu: https://kniznicapezinok.sk/2020/08/daruj-knihu-kniznici/ 

Nedajme zahynúť dedičstvu predkov.

Hlavným cieľom projektu „Nedajme zahynúť dedičstvu predkov“ je vytvorenie digitálnej databázy objektov drobnej (sakrálnej i svetskej) ľudovej architektúry Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorá okrem fotografií prinesie aj informácie o vzniku a súčasnom stave objektov.

Pod pojmom drobná ľudová architektúra majú autori projektu na mysli najmä prícestné kríže, božie muky, kaplnky či studničky, ale neraz dokumentujú aj mosty, kostoly, pamätníky, pomníky či iné pamätihodnosti miest a obcí. Zväčša ide o objekty, ktoré nie sú pamiatkovo chránené a majú rôznych majiteľov.

Web projektu: http://www.dedicstvopredkov.sk/

Tréningy pamäti a koncentrácie pre seniorov

Cyklus 10 tréningov, na ktorých si seniori môžu precvičiť zmyslové vnímanie, krátkodobú a dlhodobú pamäť, rýchlosť spracovania informácií, pozornosť a naučiť sa techniky na zlepšenie schopnosti zapamätať si rôzne typy predmetov alebo udalostí.  Tréningy vedie metodička knižnice a certifikovaná trénerka pamäti PhDr. Katarína Benciová. Optimálny počet účastníkov cyklu je 10-12 osôb.

Výzva na prihlasovanie sa na ďalší cyklus bude zverejnená na našej webovej stránke.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk