Regionálne informácie

Oddelenie regionálnej bibliografie a informácií dokumentuje život okresov Pezinok, Senec a Malacky:

 • získava, spracováva a uchováva regionálne dokumenty,
 • poskytuje bibliografické a faktografické informácie,
 • buduje elektronické databázy s regionálnym zameraním,

– databáza regionálnych osobností, akcií a korporácií, geografických autorít,

– databáza článkov

 • vydáva regionálne bibliografie a kalendáriá,
 • vypracúva rešerše
  Kontakt:
  Telef. 033/6412315
  e-mail:

region@kniznicapezinok.sk

studovna@kniznicapezinok.sk

Fond oddelenia je určený k prezenčným výpožičkám.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk