Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám v Malokarpatskej knižnici v Pezinku

Žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. je možné podať.:

osobne alebo listovou zásielkou:

Malokarpatská knižnica v Pezinku
Holubyho 5, 902 01 Pezinok

telefonicky: 033 641 23 15

elektronicky na e-mailovú adresu: kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk

Zo žiadosti musí byť zjavné, že je určená knižnici, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka, a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne knižnica so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie

Vybavovanie žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000:

Žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba) má právo na poskytnutie informácií, ktoré v čase podania žiadosti existujú, a ktoré má knižnica  k dispozícii, bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu.

Informácie poskytované v rámci knižnično-informačných služieb MK sa neposkytujú verejnosti podľa zákona č. 211/2000, ale podľa zákona č. 183/2000 o knižniciach (zákon o knižniciach).

 

 

 • Novinky

 • Otváracie hodiny

  VÝPOŽIČNÉ hodiny KNIŽNICE

  UPOZORNENIE: knižnica je otvorená v režime "vezmi a choď", vstup k regálom je možný.

  centrála Holubyho 5, Pezinok

  Pondelok 08.00 - 18.00 h
  Utorok 08.00 - 18.00 h
  Streda 13.00 - 16.00 h
  Štvrtok 08.00 - 18.00 h
  Piatok 08.00 - 18.00 h
  Sobota
   -
   

   

   

  VÝPOŽIČNÉ hodiny POBOČKY Cajlanská 88

  UPOZORNENIE: knižnica je otvorená v režime "vezmi a choď", vstup k regálom je možný.

  Pondelok 10.00 - 14.00
  Utorok 14.00 - 18.00
  Streda -
  Štvrtok 10.00 - 14.00
  Piatok 14.00 - 18.00

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk