Podujatia pre základné školy

  • Čítanie je IN – cyklus  určený všetkým vekovým kategóriám detských čitateľov na podporu čítania detí v spolupráci so školami;
  • Hodiny informačnej výchovy – pre deti predškolského veku a žiakov ZŠ, zamerané na základnú orientáciu v knižnici, vyhľadávanie informácií a zoznámenie s literatúrou, spisovateľmi a ilustrátormi;
  • V knižnici sa nenudíme: prázdninové utorky v knižnici – súťaže, tvorivé dielne, stretnutia pre prázdninujúce deti počas letných prázdnin;
  • Popoludnia s rozprávkou – pre školské kluby, špeciálne ZŠ v Modre a v Pezinku;
  • Besedy so spisovateľmi a ilustrátormipodľa dohody s pedagógmi;
  • Tematické cykly literárno-vzdelávacích podujatí – na stretnutí sa dozvedia deti o danej téme s presahmi k literatúre. Téma sa mení každý školský polrok. Zatiaľ sme pripravili stretnutia na tieto témy: o keramike „Keramika sa nás týka“, o čaji „Čo sa tají v čaji“, o vode „Voda čo nás drží nad vodou“, o vinohradníckom regióne a vinohradoch „Oberačky nie sú hračky“, o papieri a kníhtlači „Papierový svet“, o rozprávkach a rozprávkaroch “Rozprávka má krídla”, o Ľudovítovi Štúrovi “Slávne činy slovenčiny“, o prírode nášho regiónu “Fauna  a flóra Malých Karpát“, o regionálnych osobnostiach “Lekcia Malé Karpaty: Slávne osobnosti nášho regiónu“, o slovenských tradíciách “Čo v nás žije? Tradície!” a o ochrane lesov “Čo sa skrýva v lese?”.

         V roku 2018 ponúkame témy:

    • Fíha! Kniha!  február– jún 2018
    • Eko-oko september – december 2018

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk