Podujatia pre základné školy

  • Čítanie je IN – cyklus  určený všetkým vekovým kategóriám detských čitateľov na podporu čítania detí v spolupráci so školami. Obsah stretnutí sa mení podľa aktuálnych tém a aktuálneho knižného fondu.
  • Čo vieš o… Tematické cykly literárno-vzdelávacích podujatí – na stretnutí sa dozvedia deti o danej téme s presahmi k literatúre.
  • Hodiny informačnej výchovy – žiakov ZŠ, zamerané na základnú orientáciu v knižnici, vyhľadávanie informácií a zoznámenie s literatúrou, spisovateľmi a ilustrátormi.
  • Knižnica v kufríku – Ak nemôžu prísť deti do knižnice, príde knižnica za nimi – do školy. Prenesieme priamo do tried v okolí naše podujatia – Čítanie je IN, Hodiny informačnej výchovy, Čo vieš o…
  • V knižnici sa nenudíme: prázdninové utorky v knižnici – súťaže, tvorivé dielne, stretnutia pre prázdninujúce deti počas letných prázdnin
  • Popoludnia s rozprávkou – pre školské kluby, špeciálne ZŠ v okolí.
  • Besedy so spisovateľmi a ilustrátormipodľa dohody s pedagógmi.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk