Ponuka programov a cyklov pre základné školy a družiny

POZOR! ODDEELENIE PRE DETI A MLÁDEŽ JE PRE KOMPLEXNÚ REKONŚTRUKCIU UZAVRETÉ OD 17. APRíLA 2023! POČAS REKONŠTRUKCIE PREBIEHAJÚ PROGRAMY NA POBOČKE CAJLANSKÁ, ALEBO VYUŽITE MOŽNOSŤ PROGRAMU KNIŽNICA V KUFRÍKU. 

Naša knižnica ponúka programy a cykly pre základné školy a družiny. Naše programy prebiehajú vždy v utorky, štvrtky a piatky o 10.00 pre školy a celý pracovný týždeň o 14.00 pre kolektívy ŠKD. Vzťah s detským čitateľom považujeme v našej knižnici za kľúčový, preto pravidelne pripravujeme pre školákov v okolí nové programy. Na každé podujatie je potrebné nahlásiť sa dopredu a dohodnúť si termín (a to aj v prípade, že máte záujem iba o výmenu kníh ako školský kolektív).

Termín si dohodnete na t.č. 033/6412315, alebo 0907 971 927, prípadne e-mailom na detske.odd@kniznicapezinok.sk

Čítanie je IN

Cyklus  určený všetkým vekovým kategóriám detských čitateľov. Podpora čítania detí, besedy so spisovateľmi a ilustrátormi v spolupráci so školami. Obsah stretnutí sa mení podľa aktuálnych tém a aktuálneho knižného fondu.

Čo vieš o…

Cyklus určený všetkým vekovým kategóriám detských čitateľov. O papieri, o čaji, o ľudových rozprávkach, o spisovateľoch a osobnostiach dejín, o zvykoch a tradíciách a mnoho ďalších tém. Obsah stretnutí sa mení podľa aktuálnych tém a aktuálneho knižného fondu.

Hodiny informačnej výchovy

Stretnutia v knižnici pre žiakov ZŠ, zamerané na základnú orientáciu v knižnici, vyhľadávanie informácií a zoznámenie s literatúrou, spisovateľmi a ilustrátormi. Pre staršie ročníky aj hodiny o bezpečnosti na internete, či rozvoj kritického myslenia.

Knižnica v kufríku

Ak nemôžu prísť deti do knižnice, príde knižnica za nimi – do školy. Prenesieme priamo do tried v okolí naše podujatia – Čítanie je IN, Hodiny informačnej výchovy, Čo vieš o…

V knižnici sa nenudíme: prázdninové utorky v knižnici 

súťaže, tvorivé dielne, stretnutia pre prázdninujúce deti počas letných prázdnin

Popoludnia s rozprávkou

Program pre školské kluby, špeciálne ZŠ v okolí.

Na piknik do knižnice? Prečo nie!

Rozložíme deky a podávať sa budú knihy – ešte teplé od výroby, ale aj tie vychladené, s chuťou overenou časom (a mnohými deťmi). Spolu sa zahryzneme do kníh voňavých priateľstvom, často s príchuťou dobrodružstva.

Stretnutia pre malých aj väčších čitateľov MŠ a ZŠ na rôzne témy.

 

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk