Reprografické služby

Tlač a kopírovanie z knižničného fondu je možné v študovni knižnice.

Služba je spoplatnená podľa Cenníka

formát A4 – 1 strana /text/

formát A3 – 1 strana /text/

obrázok A4 s textom

obrázok A4

obrázok A3

0,10 €

0,20 €

0,20 €

0,30 €

0,40 €

 

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk