Bratislavské knižnice

Knižnice v regióne Bratislavského samosprávneho kraja – verzia pre tlač pdf tu.

Malokarpatská knižnica v Pezinku plní zo zákona aj funkciu regionálnej knižnice. Knižniciam poskytujeme metodickú pomoc. Do nášho regiónu patria tieto knižnice

KNIŽNICE BSK
Názov knižnice, adresa Knihovníčka, vedenie, výpožičný čas Kontakt
 

BRATISLAVA

 

BRATISLAVA 1
Mestská knižnica v Bratislave

Klariská 16

814 79 Bratislava 1

Mgr. Tomáš Štefek

P-Pia 8-19

info@mestskakniznica.sk

bratislava@mestskakniznica.sk

02/544 33 244-6

www.mestskakniznica.sk

 

Staromestská knižnica

Blumentálska 10/a

814 41 Bratislava 1

Mgr. Jana Slezáková

P, S, Š 12-18.30;

U, Pia 10-15.30

+ 4 pobočky

 

kniznica@starlib.sk

02/555 73 489

www.starlib.sk

BRATISLAVA 2
Knižnica Ružinov

Zimná 1 (riaditeľstvo),

821 01 Bratislava 2

Mgr. Eva Pindjáková

P, S, Š 10-18;

U 8-16; Pia 10-16

+ 3 pobočky

 

ukif@kniznica-ruzinov.sk

02/434 21 121

http://www.kniznica-ruzinov.sk/

Miestna knižnica Vrakuňa

Toplianska 5

821 07 Bratislava 2

Alena Stanová

P,  Pia 13 -16;

U, Š, 10-12 a 13-16, S 13-19

 

 kniznica@vrakuna.sk

02/455 24 047

Miestna knižnica – Vrakuna.sk

Miestna knižnica Podunajské Biskupice

Latorická 4

821 07 Bratislava 2

Helena Mayerová

P, S, Š 12-18 ; U 10-16;

Pia 12-16

+ 1 pobočka

kniznica.biskupicka@mupb.sk

02/452 48 129

http://www.ceit.sk/webisnt/kniznica.htm

BRATISLAVA 3
Knižnica Bratislava – Nové Mesto

Pionierska 12

831 02 Bratislava 3

Mgr. Jana Sedláčková

P, S, Š 13-19, U, Pia 13-16.30;

+ 4 pobočky

kbnm@kbnm.sk

02/442 54 115

https://www.kbnm.sk/

Miestna knižnica Rača

Žarnovická 7

831 06 Bratislava 3

Anna Kľačanová

P 10:30 – 18:30

S, Š 9-18:30,

U 7- 14:30 administratívny deň, Pia 8-13:30

 

anna.klacanova@raca.sk

02/ 491 12 450

https://kniznica.raca.sk/

Miestna knižnica Vajnory

Pod lipami 2

831 07 Bratislava 36

 

Helena Paulenová

P 14-19 U-Pia, 14-18

kniznica@vajnory.sk

0911 988 710

Miestna knižnica Vajnory | Vajnory

 

BRATISLAVA 4
Miestna knižnica Karlova Ves

Jurigovo nám. 9

841 05 Bratislava 4

Petra Nagyová Džerengová

P 13 -19, U, Š, Pia 9-12 a 13-16, S 9-12 a 13-19

 

kniznica@karlovaves.sk

02/707 11 500

OPAC – vyhľadávanie (dawinci.sk)

Miestna knižnica Dúbravka

Sekurisova 12

841 02 Bratislava 42

Miroslava Kerekesová

P, S 10-12 a 13-16;

U, Š 10-12 a 13-18;

Pia 8-12:30

kniznicadubravka@gmail.com

02/643 63 105

http://kniznica.dubravka.sk/katalog/

Miestna knižnica Lamač

Heyrovského 2

841 03 Bratislava 42

Alena Hrdličková

P, S 10-11:30 a 12:30-18

U 10-11:30 a 12:30-15,

Š, Pia 10-11:30 a 12:30-14:30

 

kniznica@lamac.sk

02/647 89 737

http://www.lamac.sk

Miestna knižnica Devín

Rytierska 2

841 10 Bratislava 46

Alena Rumanovská

S 17-19

So 10-13

 

alena.rumanovska@gmail.com

02/602 02 511

https://www.devin.sk/kniznica.html

 

Istra Centrum Miestna knižnica Devínska Nová Ves

Istrijská 6

841 07 Bratislava 49

 

Rastislav Šimkovič

P, S, Š 12-18;

Pia 8-12, 13-16

 

kniznica@istracentrum.sk

02/647 75 190

https://www.istracentrum.sk/miestna-kniznica/

Miestna knižnica Záhorská Bystrica

ul. PIA X 3, 841 06  Bratislava 48

 

Viera Marošová

P, S, pia 15-18

 

kniznica@zahorskabystrica.sk

02/642 87 757

0918 425 056

 

BRATISLAVA 5
Miestna knižnica Petržalka

Kutlíkova 17

851 02 Bratislava 5

PhDr. Katarína Bergerová

P, S, Š 13-19;

U 9-12 a 13-16.30;

Pia 11-12 a 13-16:30

+ 10 pobočiek

 

sekretariat@kniznicapetrzalka.sk

02/622 50 232

http://www.kniznicapetrzalka.sk/

Miestna knižnica Rusovce

Balkánska 53

851 10 Bratislava 59

 

Miroslava Biznárová

P, Š 15-18

 

kniznica@bratislava-rusovce.sk

0948 777 221

Miestna knižnica | Bratislava-Rusovce.sk

 

Miestna knižnica Čunovo

Hraničiarska 134

851 10 Bratislava 59

 

Elena Klučková

P, Š 15-18

elenakluckova@post.sk

0903 330 039

http://www.cunovo.eu/kniznica/

 

Aktualizované 11/2022

 

 

 

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk