Prvýkrát v knižnici

Ak vlastníte občiansky preukaz:

  1. Prídete do knižnice na Holubyho 5 v Pezinku, oddelenie pre dospelých čitateľov
  2. Je potrebné mať so sebou OBČIANSKY PREUKAZ alebo v prípade zahraničných záujemcov o registráciu v knižnici je potrebný PAS.
  3. Predtým, ako sa stanete členom knižnice, je vhodné si preštudovať Knižničný a výpožičný poriadok
  4. Registrácia na 1 rok stojí 4 €,  študenti do 26 rokov majú registráciu za 2 €, seniori nad 60 rokov platia 1 €. Kompletný cenník nájdete na stránkach knižnice.

Ako sa stať detským čitateľom?

  1. Prídete do knižnice na Holubyho 5 v Pezinku, oddelenia pre deti a mládež
  2. Pani knihovníčka vám dá tlačenú prihlášku za čitateľa, ktorú vyplní a podpíše jeden z rodičov.
  3. Na základe tejto prihlášky získate členstvo v knižnici.
  4. Prvý zápis dieťaťa do knižnice je zadarmo. Kompletný cenník nájdete na stránkach knižnice.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk