Bibliograficko-informačné služby

Bibliograficko-informačné služby poskytujú v rozsahu svojej špecializácie všetky pracoviská knižnice, predovšetkým však v študovňa a oddelenie regionálnej bibliografie a informácií.

  • Konzultačné služby pri výbere literatúry na určitú tému
  • Poskytovanie faktografických, bibliografických, regionálnych informácií z vlastných elektronických a klasických zdrojov ústnou alebo písomnou formou
  • Spracovávanie regionálnych, personálnych, tematických bibliografií
  • Rešeršné služby z vlastných a externých zdrojov
  • Informačná výchova žiakov základných škôl, študentov stredných škôl

 Spoplatnené sú rešeršné služby podľa aktuálneho cenníka poplatok je 3,00 € za  jednu rešerš.

Rešerš je súpis bibliografických odkazov na dokumenty  (knihy, články, zborníky a iné) na zadanú tému. Bibliografický odkaz obsahuje základné údaje dokumentu: autora, názov, miesto a rok vydania, počet strán, predmetové heslá a pod.

Rešerše dodávame v tlačenej forme, na elektronickom nosiči alebo posielame prostredníctvom e-mailu.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk