Bibliograficko-informačné služby

Bibliograficko-informačné služby poskytujú v rozsahu svojej špecializácie všetky pracoviská knižnice, predovšetkým však v študovňa a oddelenie regionálnej bibliografie a informácií.

 • Konzultačné služby pri výbere literatúry na určitú tému
 • Poskytovanie faktografických, bibliografických, regionálnych informácií z vlastných elektronických a klasických zdrojov ústnou alebo písomnou formou
 • Spracovávanie regionálnych, personálnych, tematických bibliografií
 • Rešeršné služby z vlastných a externých zdrojov
 • Informačná výchova žiakov základných škôl, študentov stredných škôl

 Spoplatnené sú rešeršné služby podľa aktuálneho cenníka poplatok je 3,00 € za  jednu rešerš.

Rešerš je súpis bibliografických odkazov na dokumenty  (knihy, články, zborníky a iné) na zadanú tému. Bibliografický odkaz obsahuje základné údaje dokumentu: autora, názov, miesto a rok vydania, počet strán, predmetové heslá a pod.

Rešerše dodávame v tlačenej forme, na elektronickom nosiči alebo posielame prostredníctvom e-mailu.

 • Novinky

 • Otváracie hodiny

  VÝPOŽIČNÉ hodiny KNIŽNICE

  UPOZORNENIE: knižnica je otvorená v režime "vezmi a choď", vstup k regálom je možný.

  centrála Holubyho 5, Pezinok

  Pondelok 08.00 - 18.00 h
  Utorok 08.00 - 18.00 h
  Streda 13.00 - 16.00 h
  Štvrtok 08.00 - 18.00 h
  Piatok 08.00 - 18.00 h
  Sobota
   -
   

   

   

  VÝPOŽIČNÉ hodiny POBOČKY Cajlanská 88

  UPOZORNENIE: knižnica je otvorená v režime "vezmi a choď", vstup k regálom je možný.

  Pondelok 10.00 - 14.00
  Utorok 14.00 - 18.00
  Streda -
  Štvrtok 10.00 - 14.00
  Piatok 14.00 - 18.00

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk