FAQ

Služba FAQ (Frequently Asked Questions) znamená Najčastejšie kladené otázky. Sú to otázky, ktoré najčastejšie dostávame prostredníctvom elektronickej pošty.

Chcem sa prihlásiť za čitateľa, môžem tak urobiť aj cez internet?

Nie. Za čitateľa je možné sa prihlásiť iba osobne, pri návšteve v knižnici. Súčasťou prihlásenia, je aj zaplatenie čitateľského poplatku.

Aké doklady potrebujem predložiť pri prihlasovaní za čitateľa?

Pre úspešné zaregistrovanie potrebujete občiansky preukaz, za deti do 15 rokov občiansky preukaz predloží zákonný zástupca. Iné doklady totožnosti ako pas akceptujeme iba u zahraničných používateľov. Za vydanie čitateľského preukazu sa platí poplatok 4 € dospelí čitatelia, 2€ študenti do 26 rokov, 1 € dôchodcovia a deti do 15 rokov prvý zápis zdarma, následná preregistrácia 1 €.

Môžem použiť čitateľský preukaz svojho dieťaťa, keď mi nechá splnomocnenie?

Čitateľský preukaz je neprenosný. Z toho vyplýva, že nemôžte použiť čitateľský preukaz inej osoby, musíte si vybaviť vlastný čitateľský preukaz.

Čo to znamená, že dokument sa požičiava len prezenčne?

Prezenčná výpožička znamená, že literatúru môžete študovať len v študovni, nepožičiava sa domov. Jedná sa o literatúru, ktorú knižnica vlastní v jednom, prípadne obmedzenom počte exemplárov.

Ako si môžem predĺžiť výpožičnú lehotu?

Predĺženie výpožičnej lehoty je možné požiadať max. 2 krát a to pri osobnej návšteve knižnice, alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 33 6412315.

Kedy treba predĺžiť výpožičnú lehotu?

Predlžuje sa pred stanoveným dátumom návratu. Po prekročení dátumu návratu je výpožičným systémom automaticky generovaná upomienka s finančnou sankciou.

Je možné požiadať o predĺženie výpožičnej lehoty aj mailom?

Áno, o predĺženie možno požiadať aj mailom na adrese: dospele.odd@kniznicapezinok.sk a detske.odd@kniznicapezinok.sk

Kedy je predĺženie výpožičnej lehoty neúspešné?

Môže ísť o tieto príčiny:
• neplatný čitateľský preukaz (treba sa preregistrovať)
• prekročený stanovený počet predĺžení
• kniha je žiadaná (rezervovaná) iným čitateľom

Čo môžem žiadať cez medziknižničnú výpožičnú službu?

Cez medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) môžete žiadať knihy, ktoré Malokarpatská knižnica v Pezinku nemá. Vtedy Vám ich požičiame z inej slovenskej knižnice. Musíte byť čitateľom našej knižnice a bezpodmienečne musíte dodržať výpožičnú lehotu.

Kniha, ktorú potrebujem, je práve požičaná. Môžete mi zabezpečiť jej výpožičku cez MVS?

Prostredníctvom MVS sa požičiavajú len knihy, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, nie knihy, ktoré sú požičané.

Ktoré slovenské knižnice poskytujú medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu?

Na Slovensku sú to 4 knižnice:
• Slovenská národná knižnica v Martine (pre vlastných čitateľov a knižnice stredného a východného Slovenska)
• Univerzitná knižnica v Bratislave (pre Bratislavu a západné Slovensko)
• Centrum VTI SR v Bratislave (pre technickú literatúru)
• Ústredná knižnica SAV (pre ústavy SAV)

Výpožičky zo zahraničia však môžu robiť aj všetky vedecké a akademické knižnice, ak na to majú finančné prostriedky.

Kde si môžem požiadať o MVS ?

Žiadosť o MVS si môžete podať osobne v študovni knižnice. Nevyhnutným predpokladom je byť čitateľom Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

 • Novinky

 • Otváracie hodiny

  VÝPOŽIČNÉ hodiny KNIŽNICE
  Pondelok 08.00 - 18.00 h
  Utorok 08.00 - 18.00 h
  Streda 13.00 - 16.00 h
  Štvrtok 08.00 - 18.00 h
  Piatok 08.00 - 18.00 h
  Sobota 08.00 - 12.00 h
  Mimo výpožičných hodín je možné vrátiť knihy do schránky na knihy na budove knižnice! V sobotu oddelenie pre deti a mládež a študovňa zatvorené.
  VÝPOŽIČNÉ hodiny POBOČKY Cajlanská
  Pondelok 08.00 - 16.00 h
  Utorok 10.00 - 18.00 h
  Streda ZATVORENÉ
  Štvrtok 08.00 - 16.00 h
  Piatok 10.00 - 18.00 h
  Obedová prestávka 12.00 – 13.00 hod.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk