Licencované e-zdroje

Vstup do elektronických databáz vydavateľstva GALE zdarma do konca mája 2020!

Vydavateľstvo GALE umožnilo počas obmedzenia činností knižníc z dôvodov spôsobených koronavírusom, sprístupniť svoje databázy v rámci národnej licencie čitateľom zdarma z domova.

 

Databázy sú pre používateľov Malokarpatskej knižnice prístupné cez link: GALE

 

Národná licencia prístupňuje tieto poddatabázy:

 

1/ AcademicOneFile databázu s obsahom viac ako 18 000 titulov – určených najmä pre akademické a vedecké knižnice,
2/ Infotrac Custom Journal databázu s obsahom viac ako 25 000 titulov,
3/ GeneralOneFile databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov – určených pre verejné a iné knižnice.

 

Gale Reference Complete je neoceniteľným prínosom pre používateľov všetkých akademických úrovní, od vysokoškolských študentov až po skúsených vedeckých pracovníkov. GRC pokrýva takmer všetky oblasti výskumu a každú disciplínu, ponúka vysokú kvalitu, dôveryhodný a jedinečný obsah.

Poskytuje prístup do:

  • viac než 28,000 ČASOPISOV, vrátane 4,595 titulov z JCR Impact Factor Science List
  • viac než 1,900 ELEKTRONICKÝCH KNIŽNÝCH EDÍCIÍ (4,000 zväzkov), vrátane ocenených encyklopédií a slovníkov
  • viac než 13,5 MILIÓNA STRÁN z historických primárnych zdrojov od 13. storočia až po 21. storočie
  • viac než literárnych kritík a plnotextových literárnych diel

 

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk