Týždeň mozgu – Riziko vzniku závislosti u človeka

V rámci medzinárodného podujatia Týždeň mozgu, ktorý sa na Slovenku koná už dvanásty krát, pozvala Malokarpatská knižnica v Pezinku 12.3.2019 MUDr. Elenu Žigovú zo Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku, aby návštevníkom a čitateľom porozprávala o rizikách vzniku závislostí u človeka. Pani doktorka Žigová vo svojej prezentácii vysvetlila, čo je to závislosť, ako vzniká a aké sú jej prejavy a dôsledky na zdravie človeka. Bližšie sa zamerala na najčastejšie závislosti ako je gamblerstvo, pyromania, závislosť od nakupovania, alkoholu, liekov a drog, pričom prednášku dopĺňala príkladmi zo svojej lekárskej praxe. Na záver dostali priestor otázky návštevníkov.© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk