Pohyb k nehybnosti

V rámci Týždňa slovenských knižníc Malokarpatská knižnica v Pezinku v spolupráci s Literárnym informačným centrom zorganizovala 7. marca 2019 besedu s literárnym historik a kritikom Vladimírom Barboríkom, spoluautorom publikácie Pohyb k nehybnosti. Práve táto publikácia, ktorá vychádza z bohatého archívu divadelného fotografa Antona Šmotláka, bola témou besedy, ktorú viedol literárny historik a publicista Radoslav Passia. Literárny vedec Vladimír Barborík nám priblížil vznik tejto knihy, jej štruktúru, výber fotografií, osobnosť fotografa Antona Šmotláka a literárno-spoločenskú atmosféru 60. a 70. rokov minulého storočia. Beseda bola spojená s výstavou výberu fotografií z tejto publikácie a potrvá do 5. apríla 2019. Pozrieť si ju môžete vrámci výpožičných hodín knižnice (okrem soboty).

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk