Liečebné hladovanie s RNDr. Jozefom Valuchom, CSc.

V Malokarpatskej knižnici v Pezinku sa v utorok 21. 3. 2017 o 17.00 priestory čitárne zaplnili do posledného miesta. Naši čitatelia, ale aj široká verejnosť si prišla vypočuť odbornú prednášku RNDr. Jozefa Valucha, CSc., Liečebné hladovanie. Prednáška bola spojená s premietaním náučného filmu.

Dr. Valuch zodpovedal na všetky kladené otázky a vyrozprával svoj príbeh, ako ho ťažká choroba nasmerovala na túto nemedikamentóznu vedeckú metódu liečenia, preskúmanú na množstve pacientov hlavne v Rusku, ale aj v USA, Francúzsku, Nemecku, v zdravotníckych liečebných zariadeniach. Spolu so svojou manželkou, manažérkou JUDr. Dagmar Valuchovou cestujú po Slovensku a vo vlastnej réžii vzdelávajú ľudí. Na Slovensku založili Školu liečebného hladovania, od roku 2014 dvakrát ročne pravidelne organizujú kurzy.

 © 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk