Týždeň slovenských knižníc: Stratený kľúčik

Dobré knihy nás môžu upozorniť na pozitívne vlastnosti, ktoré si často nevšímame alebo si ich nezošľachťujeme. K takýmto príbehom patrí aj Stratený kľúčik od Marcely Bielikovej.

Odvíjajúc sa od týchto príbehov si mohli žiaci ZŠ Fándlyho 17. marca 2017 s Julkou vyskúšať, či vedia sami v sebe objaviť kladnú vlastnosť, pochváliť svojich spolužiakov či pani učiteľku a nakoniec spoznávať ostatných na základe dotyku. 🙂

 

 © 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk