Ako sa pečú zliatiny

Vo štvrtok 15. februára 2018 sa v čitárni Malokarpatskej knižnice v Pezinku stretli žiaci základnej školy Narnia s fyzikom RNDr. Marekom Mihalkovičom, CSc. zo Slovenskej akadémie vied. Deti sa zoznámili s chémiou ako vedou, dozvedeli sa z čoho sa skladá hmota, čo je to atóm a molekula, či periodická tabuľka prvkov. M. Mihalkovič im porozprával aj o svojej práci výskumníka a na záver odpovedal na zvedavé otázky malých návštevníkov. Besedu moderoval spisovateľ a publicista Márius Kopcsay, ktorý prednášku dopĺňal obrazovými ukážkami.

Túto besedu sme mohli zorganizovať aj vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

Ďakujeme!© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk