Príbeh kvázikryštálov alebo z čoho je utkaná hmota?

V utorkový podvečer 13. februára 2018 sme v našej knižnici privítali fyzika so Slovenskej akadémie vied RNDr. Mareka Mihalkoviča, CSc., ktorý nám prišiel porozprávať príbeh objavenia kvázikryštálov – neopakujúce sa pravidelné usporiadanie atómov. Dozvedeli sme sa viac o revolučnom objave izraelského vedca Dana Schechtmana, ktorý vyvrátil domnienku vedeckej obce, že vzorce atómov vnútri kryštálov sa periodicky symetricky opakujú. Pán Mihalkovič nám porozprával aj o svojej práci výskumníka, o stave a financovaní vedy u nás a v zahraničí a predstavil nám nový výskumný projekt Fyzikálneho ústavu SAV. Besedu moderoval spisovateľ a novinár Márius Kopcsay, ktorý podujatie spestril čítaním ukážok zo svojej tvorby.

Ďakujeme našej dlhoročnej čitateľke a návštevníčke našich podujatí pani Sklárovej za chutné fašiangové občerstvenie.

Podujatie bolo z verejných zdrojov podporené Fondom na podporu umenia.© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk