Za zlatým jabĺčkom do knižnice – Deň ľudovej rozprávky v Malokarpatskej knižnici v Pezinku

Deň ľudovej rozprávky patrí 16. marcu a vznikol pred desiatimi rokmi v rámci kampane Slovensko Dobšinskému, pri príležitosti 180. výročia narodenia Pavla Dobšinského.

Počas celého dňa sa v oddelení pre deti a mládež Malokarpatskej knižnice v Pezinku deti, či už organizované skupinky alebo verejnosť, stretávali s ľudovými rozprávkami. Zahádali si v rozprávkovom kvíze, obzreli čarovný stolček z rozprávkami, vyrobili si svoju čitateľskú knižku a od nás potom putovali „za zlatým jabĺčkom“ do sveta.

Počas dopoludnia nás navštívili deti z lesného klubu Domček Lesníček a rozprávali sme sa aj o ľudovom odeve, o tom ako vznikali rozprávky a knihy samotné. A keďže rozprávky máme všetci nesmierne radi, jednu z nich sme si počas práce aj prečítali. Bolo nám príjemne, ďakujeme za návštevu kamaráti z Domčeka lesníčka!

Pavol Dobšinský (* 16. marca 1828, Slavošovce – † 22. októbra 1885, Drienčany) bol slovenský evanjelický kňaz, folklórista a zberateľ ľudovej slovesnosti, ktorý sa radí do obdobia romantizmu a je jedným zo spisovateľov štúrovskej generácie.

Ťažisko jeho činnosti je vo folkloristike. Už ako študent sa zaoberal problematikou ľudovej slovesnosti. Časopisecky publikoval folkloristické štúdie a zhrnul ich do knihy Úvahy o slovenských povestiach (1872).
Sústavne zbieral a zapisoval piesne, príslovia, porekadlá, hádanky, hry, obyčaje a povery. Pred publikovaním ich zbavil pôvodnej erotickosti a šťavnatého humoru, vďaka čomu sa ľudové diela (pôvodne určené dospelým) stali obľúbenými a vhodnými medzi detskými čitateľmi.
Spolu s A. H. Škultétym zostavili a v roku 1858 – 1861 vydali súbor 64 rozprávok v šiestich zošitoch pod názvom Slovenské povesti. Krátko pred smrťou vydal 90 rozprávok v ôsmich zošitoch pod názvom Prostonárodné slovenské povesti (1880 – 1883). Tieto zbierky sú základným a dodnes reprezentatívnym dielom slovenskej folkloristiky.

Podujatie z verejných finančných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk