Výročie Terézie Vansovej: beseda s Agátou Petrakovičovou Šikulovou

Pri príležitosti 160. výročia narodenia Terézie Vansovej, spisovateľky, funkcionárky Živenky a zakladateľky ženského časopisu Dennica sa čitatelia 27. apríla 2017 stretli s Agátou Petrakovičovou Šikulovou z Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, ktorá im predstavila nielen profesionálny, ale aj osobný život autorky, jej prínos pre feminizmus na začiatku 20. storočia a ďalšie literárne aktivity.

 © 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk