Všetko alebo NIČ: VLK v knižnici

Okrem Juraja Lukáča, náčelníka Lesoochranárskeho spolku VLK, navštívila Pezinok a našu knižnicu náčelníčka kmeňa VLK Čergov Katarína Grichová, ktorá tretiakom zo ZŠ Fándlyho nielen vysvetlila, čo robí VLK aj vlk, ako vyzerá prirodzený les alebo čo všetko ho tvorí – ale navyše sme sa dozvedeli, čo čítala ako dieťa a aké boli najobľúbenejšie knihy. 🙂

Ďakujeme!

Podujatia bolo podporené  z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk