Týždeň slovenských knižníc v oddelení pre deti a mládež

V priebehu Týždňa slovenských knižníc sme sa rozhodne nenudili:

– v pondelok 23. marca 2015 sme sa stretli s pezinským autorom Júliusom Balcom a rozprávali sa predovšetkým o najnovšej knihe Vodnícky karneval;

– v utorok 24. marca 2015 sme sa stretli so žiakmi pri aktuálnom programe Rozprávka má krídla;

– v stredu 25. marca 2015 sa konalo slávnostné vyhodnotenie Literárno-výtvarnej súťaže za rok 2014, kedy boli odmenení absolútni víťazi za uplynulý rok. Porotkyňou v literárnej časti súťaže bola kolegyňa a spisovateľka Veronika Šikulová, úlohu porotcu vo výtvarnej časti si splnil výtvarník a pedagóg Pavol Šima-Juriček.

Zoznam víťazov:

Literárna časť:

1. Nikolas Palacka, ZŠ Na bielenisku

2. Ján Letz, ZŠ Kupeckého

špeciálne ocenenie: Iveta Uhrová (predtým Spojená škola v Pezinku)

Výtvarná časť (bez poradia):

Lucia Javorková, ZŠ Fándlyho

Veronika Martincová, ZŠ Na bielenisku

Adrián Elšík, ŠZŠ Modra

ŠKD CZŠ Narnia

Prípravný ročník Spojenej školy v Pezinku

žiaci ZŠ Kupeckého

– vo štvrtok 26. marca 2015 sme u nás v rámci Jarného maratónu s knihou privítali spisovateľov Juraja Šebestu a Kamilu Šebestovú© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk