Literatúra v Radnici: Odkryté dejiny

Prvú tohtoročnú Literatúru v Radnici sme otvorili 29. januára 2018 besedou s historičkou novovekých dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied PhDr. Tünde Lengyelovou, CSc. Zhovárali sme sa o jej knihách a o jej spôsobe bádania. Dozvedeli sme sa o živote  príslušníkov najvyšších spoločenských vrstiev, aký mali denný rozvrh, ako to bolo s hygienou, ako sa stravovali a čo si obliekali. Poodhalila nám aj kúsok pravdy o Čachtickej panej Alžbete Bátoriovej a na záver sa rozprúdila aj zaujímavá debata.

Knihy Tünde Lengyelovej nájdete na dospelom oddelení a v študovni našej knižnice.

Podujatie z finančných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 © 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk