Literatúra v Radnici: Krajina hrubých čiar

Knižka Tisícročná žena by sa mohla volať aj Tisícročná krivda. Všetky ženy, od gréckej Klytaimnestry po majiteľku antikvariátu madam Steinerovú (v knižke sú príbehy štyri), totiž hovoria o skrivodlivosti. Jej autorka Ľuba Lesná je spisovateľka a novinárka, ktorú akákoľvek krivda zaujíma a nenecháva ľahostajnou, ale naopak, stáva sa inšpiratívna a inšpirujúca v tom najlepšom slova zmysle – treba o nej hovoriť, aby sa vedelo, aby sa neopakovala!

Stretnutie s Ľubou Lesnou sa uskutočnilo v pondelok 9. apríla 2018 v reštaurácii a kaviarni Radnica a sloboda slova a prejavu sa prirodzene skloňovala vo všetkých pádoch. Stretnutie moderovala Veronika Šikulová a v úlohe debutanta – moderátora sa predstavil aj majiteľ pezinského kníhkupectva Artfórum Richard Soso Molnár. Pani Lesná, ďakujeme!© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk