Feliber poetry 2019

Medzinárodný festival poézie Feliber Poetry 2019 sme venovali Osamelým bežcom, ktorí prijali naše srdečné pozvanie. Nápad Veroniky Šikulovej zorganizovať festival poézie už tretí rok spoločne realizujú Malokarpatská knižnica v Pezinku a Kultúrne centrum Modra.
Prinášame vám kompletný album z pezinskej časti festivalu s fotografiami zachytenými počas úžasných diskusií s našimi hosťami, z workshopu s výtvarníkom Jano Wajcko Vajsabel, z performance s konceptuálnym umelcom Rudolfom Sikorom, z novej inšpiratívnej výstavy SNG Schaubmarov mlyn Do divočiny kurátorky Sasa Tamasova, z hudobných vstupov Dua Alsi a tiež záverečnej bodky, z čítania básne Michal Habaj za klepotu mlyna.
Vzácni hostia – poetky a básnici zo Slovenska, Čiech a Maďarska rozprávali o svojej tvorbe, čítali básne v krásnom prostredí Schaubmarovho mlyna a ďalší deň v Modre, v Komunitnej záhrade.
Radi by sme sa poďakovali vám milí návštevníci, že ste tak hlboko prepojení s kultúrou a že ste prišli. Ďakujeme moderátorom Miroslave Vallovej, Tine Čornej, Silvii Ruppeldtovej a Patrikovi Lančaričovi za rozhľadené sprevádzanie tvorbou našich hostí a všetky neuveriteľné momenty, ktoré sme aj vďaka vám mohli vnímať. Ďakujeme Richard Soso Molnár z Artforum Pezinok za Tvoj perfektný stánok poézie v oba festivalové dni! Veľké poďakovanie patrí Veronika Blazekova Nemcova zo SNG Schaubmarov mlyn za profi spoluprácu, tvorivosť a ústretovosť počas príprav a realizácie festivalu v priestoroch mlyna.
Ďakujeme Fondu na podporu umenia, ktorý z verejných zdrojov podporil naše podujatie a stal sa tak naším hlavným partnerom. Veríme, že ste si všetci odniesli nádherné poetické zážitky a tešíme sa na FELIBER POETRY 2020!

Foto: Barbara Leschingerová© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk