Feliber poetry 2018

Druhý ročník medzinárodného festivalu poézie Feliber poetry v Pezinku a Modre sa uskutočnil v termíne 24.5. – 27. 5. 2018. Malokarpatská knižnica v Pezinku so spoluorganizátormi Literárnym informačným centrom a Kultúrnym centrom Modra a s partnermi festivalu pripravili program plný čítania a interpretácie poézie, diskusií, workshopov a ďalšími druhmi umenia.

Festival sme slávnostne otvorili vo štvrtok 24. mája 2018 výstavou fotografií Lucie Gardin – Slovenskí spisovatelia v Historickej radnici v Modre.

Piatkové doobedie sa účinkujúci festivalu stretli so študentami Gymnázia v Pezinku a v Modre. Autorské čítanie básní a diskusie so študentami prebehli netradične, v neštudijných priestorov v školách. V prekrásnom prostredí Schaubmarovho mlyna sa  popoludní od 14.00 h do neskorého večera konali workshopy, besedy, autorské čítania, výstava fotografií a projekcia filmu. Študenti Gymnázia Pezinok sa zúčastnili workshopu s výtvarníkom Andrejom Fričom, témou bol linoryt ako expresívny výtvarný prejav k básňam účinkujúcich hostí. Hlavný program festivalu sa začal slávnostným spustením mlyna za recitácie Michala Habaja, potom nasledoval sled autorských čítaní a rozhovorov, ktoré moderovali Miroslava Vallová, Radoslav Passia, Patrik Lančarič a Tina Čorná. Čítalo sa z diel našich literárnych hostí Jána Buzássyho, Marcina Sendeckeho (PL), Valerija Kupku, Erdös Virág (HU), Erika Grocha, Petra Śuleja, Anny Ondrejkovej a Rudolfa Dobiáša. Výstava fotografií a projekcia filmu Takovej barevnej vocas letící komety bola venovaná českej undergroundovej kapele so špeciálnou poetikou Psí vojáci a jej frontmanovi Filipovi Topolovi. Diskusiu s režisérom Romkom Hanzlíkom moderoval Patrik Lančarič. Popri literatúre znela aj hudba, o ktorú sa postaral hudobník Peter Tarkay a česká alternatívna rocková skupina Budoár staré dámy.

V sobotu sa festival presunul do Modry. Hostia festivalu navštívili Hamrštíl, dom spisovateľa Vincenta Šikulu, kde si pozreli fotografie mapujúce jeho tvorivé a životné zázemie. Festivalový deň pokračoval v priestoroch Múzea Ľ. Štúra, kde sa otvorila výstava Jej mesto v jeho svete venovaná Lýdii Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefovi Mihalkovičovi – básnikom, ktorých mená sa spájajú s mestom Modra a Malokarpatským regiónom. Výstavu uviedol Ján Gavura, besedu s J. Mihalkovičom viedla Tina Čorná, básne prednášal Dušan Jamrich a Zbigniew Machej (PL) za sprievodu harfistky Alžběty Trojanovej. Hlavný program plný workshopov, autorského čítania poézie, rozhovorov, hudby a mladých výtvarníkov sa konal v Historickej radnici. Čítalo sa z diel Petra Ciba, Juliany Sokolovej, Petra Maděra (CZ), Márie Ferenčuhovej, Rudolfa Dobiáša, Marcina Sendeckeho (PL), Valerija Kupku, Erdős Virág (HU), Mareka Šindelku (CZ), Erika Grochu, Evy Tomkuliakovej, Petra Šuleja, Agda Bavi Paina a Petra Borkovca (CZ). O hudobný sprievod sa postarali Stroon a festival ukončil koncert banskobystrickej skupiny Sto múch.

Nedeľa, posledný deň festivalu, patrila projekcii dokumentárneho filmu o Miroslavovi Válkovi a diskusii s režisérom Patrikom Lančaričom a hosťami. Večer moderovala spisovateľka Veronika Šikulová.

Ďakujeme Fondu na podporu umenia, hlavnému partnerovi projektu a našim ďalším partnerom:

Literárne informačné centrum, Homo liber, SNG – Schaubmarov mlyn, Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, České centrum, Artforum Pezinok, Kultúrne centrum Pezinok. Za mediálnu podporu ďakujeme denníku Pravda, Rádiu Devín, Rádiu FM, TV Pezinok a Média Modra.

 © 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk