Aby deti rady čítali

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc – Krajská pobočka Bratislavský kraj, Univerzitná knižnica v Bratislave a Malokarpatská knižnica v Pezinku zorganizovali dňa 24. apríla 2018 4. ročník  seminára “…aby deti rady čítali”. Cieľom prednášok a workshopov bola prezentácia a demonštrácia podnetných skúseností s realizáciou podujatí pre deti podporujúcich záujem o čítanie a čitateľskú gramotnosť.© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk