Literatúra v Radnici – Básnenie

Sú stretnutia, o ktorých potom ešte dlho premýšľate. Takmer vždy z nich odídete očarení vnímaním sveta, ktorý nás prekvapuje v dobrom i zlom. Možno si zrazu položíte otázky, ktoré ste si dlho nepoložili alebo sa necháte uniesť či inšpirovať. Takýmto stretnutím bolo aj stretnutie s vynikajúcim českým básnikom Petrom Borkovcom a jedným z najlepších slovenských básnikov Erikom Jakubom Grochom v radnici, 30. 9. 2019.© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk