Stratené knihy

5. marca 2018 to 11. februára 2018

Malokarpatská knižnica v Pezinku ako regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou  spolu s ďalšími 10 verejnými knižnicami Bratislavského samosprávneho kraja pripravila počas Týždňa slovenských knižníc (5. 3. – 11. 3. 2018) nový typ podujatia s názvom Stratené knihy, ktorého cieľom je netradičným spôsobom propagovať knihy, čítanie a knižnice.

Obyvatelia miest a bratislavských mestských častí budú hľadať knihy označené špeciálnou nálepkou „SOS! Stratila som sa!“ v zákutiach a zaujímavých častiach mesta. Knihy od 30 do 100 kusov poschovávajú pracovníci zúčastnených knižníc v okolí sídla knižnice a indíciami zverejnenými v knižniciach, na ich webových a facebookových  stránkach  upozornia na miesto uloženia kníh. Vo vnútri každej označenej  „stratenej knihy“ knihy je „navigácia“, čo má nálezca s knihou urobiť, kam ju má vrátiť. Za odmenu ho v „domove knihy“ – V KNIŽNICI –  čaká malá odmena a výhody spojené s registráciou čitateľa.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk