Podujatia na február

1. februára 2019 to 28. februára 2019

 Program podujatí Malokarpatskej knižnice v Pezinku na mesiac február:

Pre študentov a verejnosť:

Vernisáž výstavy Jane Beata – AKVARELA

Termín: 4. február 2019 o 17.00 hod.

Miesto konania: výstavné priestory, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Zvárala Kačenka, zvárala šaty – beseda s autorkou knihy Mgr. Sylviou Hrdlovičovou o knižke Ľudový odev, tradície a zvyky v Modre Kráľovej

Termín: 12. február 2019 o 17.00 hod.

Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Literatúra v Radnici: Hra je literatúra, inscenácia a divadlo

Termín:18. február 2019 o 19.00 hod.

Hostia: prozaik, dramatik, režisér Silvester Lavrík, moderuje Veronika Šikulová

Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok

 

Skvelá veda: Zimy v čase globálneho otepľovania

Termín: 26. február 2019 o 17.00 hod.

Hostia: klimatológ zo SHMÚ Pavel Faško, moderuje novinár a spisovateľ Márius Kopcsay

Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Literárno-výtvarná súťaž: téma na február: Pamo daj šťastia lavička

literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Eko-oko

ročný cyklus pre školákov a škôlkarov zameraný na ochranu životného prostredia

Termín: po dohode

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Pamo daj šťastia lavička!

ročný cyklus pre školákov a škôlkarov, ktorý sa venuje problematike ľudovej tvorby – rozprávkam, povestiam, hádankám

Termín: po dohode

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Never každej volovine

ročný cyklus pre školákov zameraný na rozvoj kritického myslenia

Termín: po dohode

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:

  • Kým školský zvonček zazvoní
  • Čítanie je IN: besedy o knihách
  • Hodiny informačnej výchovy
  • Veľké vítanie prváčikov

Termíny: po dohode so školami

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Kontakt:

Malokarpatská knižnica v Pezinku, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk ; detske.odd@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk, www.facebook.com/kniznicapezinok

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk