Pezinský kreatív

14. októbra 2019 to 31. októbra 2019

Príjmite pozvanie na výstavu obrazov združenia seniorov – neprofesionálnych výtvarných umelcov P E Z I N S K Ý  K R E A T Í V, ktorá bude prístupná v knižnici od 14. do 31. októbra 2019  v priestoroch knižnice. Výstava sa koná v rámci Mesiaca úcty k starším.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk