Maľovaná abeceda 2019

22. mája 2019 to 22. mája 2019 10:00 hod.

Srdečne pozývame žiakov pezinských a modranských škôl (a bezprostredného okolia) na III. ročník súťaže v prednese poézie Maľovaná abeceda, ktorú vyhlasujeme v rámci medzinárodného festivalu poézie Feliber Poetry.

Súťaž sa bude konať 22. mája 2019 o 10:00 hod. v Malokarpatskej knižnici na Holubyho 5 v Pezinku.

 

Podmienky súťaže:

– zúčastniť sa môžu žiaci pezinských a modranských základných a základných umeleckých škôl a žiaci gymnázií po kvartu (t.j. 9. ročník ZŠ)

– z kapacitných dôvodov by sme Vás chceli poprosiť, aby ste pri prihlasovaní žiakov do súťaže dodržali maximálne počty nasledovne:

pre školy s väčšími triedami platí počet 5 žiakov za školu

pre školy s menšími triedami platí počet 3 žiaci za školu (za školy s menšími triedami považujeme Jolly Homeschool, Spojená škola v Pezinku, ŠZŠ v Modre a základné umelecké školy)

– výber prednášaných diel je ľubovoľný, rozsah básní by mal zodpovedať vekovej kategórii či možnostiam žiakov

– je potrebné uvádzať autora aj celý názov básne

– vyplnené prihlášky nám, prosím, posielajte do 10. mája 2019 na adresu detske.odd@kniznicapezinok.sk alebo prineste vyplnené osobne.

Prihláška TU

V prípade otázok nám môžete odpísať na detske.odd@kniznicapezinok.sk alebo zavolať na 0907 971 927.

 

Tešíme sa na Vás a Vašich žiakov.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk