December v knižnici

1. decembra 2019 to 31. decembra 2019

Program podujatí Malokarpatskej knižnice v Pezinku na december 2019

Pre študentov a verejnosť:

Literatúra v Radnici: Kvapky na kameni

Hostia: Monika Kapráliková, Monika Kompaníková, Veronika Šikulová

Moderuje: Pišta Vandal Chrappa

Termín: 2. december 2019 o 19:00 hod.

Miesto konania: Radnica – cafe & wine bar, M. R. Štefánika 1, Pezinok

 

Skvelá veda – Život na lane

O živote visiacom na lane so špičkovým skalolezcom Martinom Krasňanským hovorí spisovateľ a publicista Márius Kopcsay.

Termín: 3. december 2019 o 17:00 hod.

Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Program pre malé deti s rodičmi:

Rozprávka má krídla! Čítame deťom.

Vraj sa už dnes nečítajú deťom rozprávky. Nemáme čas. Nemáme energiu, kapacitu. Možno si myslíme, že nemáme talent, či, že hlasné čítanie nám nejde. Nevadí. My všetko máme. Čas, talent, energiu, kapacitu. A čítame aj tie fakt dlhé rozprávky. Možno si len chcete vypočuť, ako rozprávky čítame my! Vstup voľný.

Termín: 3. december o 14:00 hod.

Termín 17. december o 14:00 hod.

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Haló ste doma? Poďte sa hrať do knižnice!

Čítanie a herničky s deťmi.

Dopoludňajšie stretnutie pre malé deti, ktoré nechodia do škôlky (0-6) a ich rodičov. Čítame si, hráme sa, pridajte sa k nám! Vstup voľný.

Termín: 2. december o 10:00 hod.

Termín 16. december o 10:00 hod.

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Stretnime sa so snehuliakmi – Július Belan

Neposedná beseda – podujatie pre dohodnutú skupinu

Beseda s autorom populárnych detských kníh.

Termín 6. december o 10:00 hod.

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Program pre MŠ:

Poďme sa hrať do knižky

Dramatizované čítanie pre deti spojené s hrami a aktivitami. Vzťah ku knihám treba rozvíjať už od útleho veku. U nás sa deti zoznámia s rôznymi knihami z nášho fondu. Hravou formou deťom priblížime príbeh z jednej z našich kníh.

Termín: na program sa treba zahlásiť

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Program pre I. stupeň ZŠ:

Upozornenie: na všetky podujatia pre MŠ, ZŠ aj ŠKD je nutné sa zahlásiť!

Vitajte v knižnici

Vítame všetky deti v našej knižnici. Porozprávame si o tom, ako funguje knižnica a ako sa požičiavajú knižky.

Termín: na program sa treba zahlásiť

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Horory našich pradedov

Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci a raráškovia. Náš folklór je plný príšer. Ktoré to sú, odkiaľ prišli, a prečo nás majú desiť?

Termín: na program sa treba zahlásiť

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Kto nám dal rozprávky do konzervy?

Beseda o zbieraní ľudových rozprávok. Ako sa rozprávky, rozprávali, ako sa zapisovali. Kto boli najznámejší zberatelia a aké boli ich motívy? To si porozprávame u nás na besede.

Termín: na program sa treba zahlásiť

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Neposedná beseda

Stretnutia v knižnici spojené s besedou o literatúre, vždy v kontexte s rôznymi aktuálnymi témami alebo knihami, ktoré vyšli.

Termín: na program sa treba zahlásiť

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Program pre II. stupeň ZŠ:

Horory našich pradedov

Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci a raráškovia. Náš folklór je plný príšer. Ktoré to sú, odkiaľ prišli, a prečo nás majú desiť?

Termín: na program sa treba zahlásiť

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Folklore is not dead!

Ako vyzerá živý, autentický folklór? Existuje vôbec? A má vôbec šancu prežiť v konkurencii nových médií?

Termín: na program sa treba zahlásiť

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Neposedná beseda

Stretnutia v knižnici spojené s besedou o literatúre, vždy v kontexte s rôznymi aktuálnymi témami alebo knihami, ktoré vyšli.

Termín: na program sa treba zahlásiť

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Skvelá veda pre školy

Besedy moderované spisovateľom Máriusom Kopcsayom o vede, počasí, astronómii či ekológii iných aktuálnych a zaujímavých témach

Termín: na program sa treba zahlásiť

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Never každej volovine – hodina informačnej výchovy (pre prvý aj druhý stupeň)

Úvod do kritického myslenia. Program je prispôsobený vekovej skupine. Máme  niekoľko okruhov – vyhľadávanie relevantných zdrojov, všeobecná bezpečnosť, bezpečnosť na internete…

Termín: na program sa treba zahlásiť

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Literárno-výtvarná súťaž: téma na december: Vianočné mystérium

literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:

  • Kým školský zvonček zazvoní
  • Čítanie je IN: besedy o knihách
  • Hodiny informačnej výchovy
  • Veľké vítanie prváčikov

Termíny: po dohode so školami

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Kontakt:

Malokarpatská knižnica v Pezinku, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk ; detske.odd@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk, www.facebook.com/kniznicapezinok

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk