Beseda o piatej: Rekordy Malých Karpát

30. mája 2023 17.00
Beseda o piatej v Malokarpatskej knižnici
Do knižnice zavítajú Kliment a Maroš Ondrejkovci.
Reč bude o regióne Malých Karpát a o všetkom NAJ.
Čitateľ sa dozvie mnoho zaujímavých informácií z oblasti geológie, baníctva, reliéfu či podzemného sveta krasových oblastí a tiež o výnimočných stromoch, rastlinách a živočíchoch. V kapitolách o človeku a jeho pôsobení v regióne sú zhrnuté informácie o dejinách, osobnostiach, sídlach, pamiatkach, hradoch, zámkoch, kostoloch, doprave, hospodárstve, múzeách, galériách, ľudovej kultúre, turistike či športe.
Všetky fenomény sú spracované zo zorného uhla rekordov, čiže sú tu tie, ktoré vynikajú svojimi rozmermi, polohou, vekom, jedinečnosťou či inými parametrami. Okrem obsahu a textovej stránky za povšimnutie stojí jej grafické spracovanie. Každý rekordný jav má v záhlaví prehľadnú mapku územia, kde je bodom zobrazená jeho poloha a je opísaný stručným a textom a zobrazený obrázkom.
Kniha vyšla v roku 2023 a vydalo ju OZ Terra Carpathica.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk