Apríl 2015 v knižnici

1. apríla 2015 to 30. apríla 2015

Podujatie pre študentov a verejnosť:

Mária Dopjerová-Danthine – Paríž moja láska

Termín: 20. apríl 2015 o 19:00 hod., Miesto konania: Radnica – cafe, bar, restaurant

v Pezinku.

 Denisa Fulmeková predstavuje knižné novinky: Magická sila bylín a Magická sila sviatkov

Termín: 28. apríl 2015 o 17:00 hod.,Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Podujatia pre deti:

Rozprávka má krídla

Termín: 9., 17., 20., 24., 27. apríl 2015

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku.

Veľké vítanie prváčikov v knižnici

Termín: 10. apríl 2015, Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku.

Knižnica na kolesách – burza s knihami

Termín: 10. apríl 2015, Miesto: Centrum voľného času Pezinok.

Kým školský zvonček zazvoní

Termín: 10., 13., 14., 17., 28., 30. apríl 2015, Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku.

Vyhodnotenie súťaže V krajine Zemeputánov – v spolupráci s Centrom voľného času Pezinok

Termín: 13. apríl 2015 o 13:30 hod., Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku.

Čítanie je IN – beseda o knihe A. Lindgrenovej: Pipi Dlhá Pančucha

Termín: 14. apríl 2015 o 9:00 hod., Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku.

Beseda o bájkach

Termín: 16. apríl 2015 o 9:00 hod, Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku.

 O včelách – beseda ku dňu Zeme s hovorkyňou organizácie Greenpeace,

Termín: 23. apríl 2015 o 10:00 hod., Miesto: oddelenie pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku.

 

Apríl

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk