Výpožičné služby

Knižnica poskytuje tieto výpožičné služby:

 • Absenčné požičiavanie dokumentov /mimo knižnicu/
 • Prezenčné požičiavanie  – štúdium knižničných dokumentov v priestoroch knižnice (čitáreň a študovňa)
 • Predlžovanie (prolongácia) výpožičnej lehoty

Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) alebo prezenčne (v čitárni a v študovniach).

Prezenčne sa požičiavajú:

 1. dokumenty zaradené do fondu študovne,
 2. posledné čísla novín a časopisov,
 3. regionálne dokumenty (knihy a periodiká, elektronické dokumenty).

Výpožičná lehota pre jednotlivé typy knižničných dokumentov je nasledovná:

 1. knihy 1 mesiac
 2. periodiká 2 týždne
 3. odporúčané čítanie 1 mesiac
 4. posledné čísla periodík sa požičiavajú iba prezenčne.

Výpožičnú lehotu možno na požiadanie predĺžiť najviac dvakrát.

Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:

 1. má čitateľ priestupky (nevrátené knihy, nezaplatené upomienky),
 2. si dokument rezervoval iný čitateľ.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk