Výpožičné služby

Knižnica poskytuje tieto výpožičné služby:

 • Absenčné požičiavanie dokumentov /mimo knižnicu/
 • Prezenčné požičiavanie  – štúdium knižničných dokumentov v priestoroch knižnice (čitáreň a študovňa)
 • Predlžovanie (prolongácia) výpožičnej lehoty

Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) alebo prezenčne (v čitárni a v študovniach).

Prezenčne sa požičiavajú:

 1. dokumenty zaradené do fondu študovne,
 2. posledné čísla novín a časopisov,
 3. regionálne dokumenty (knihy a periodiká, elektronické dokumenty).

Výpožičná lehota pre jednotlivé typy knižničných dokumentov je nasledovná:

 1. knihy 1 mesiac
 2. periodiká 2 týždne
 3. odporúčané čítanie 1 mesiac
 4. posledné čísla periodík sa požičiavajú iba prezenčne.

Výpožičnú lehotu možno na požiadanie predĺžiť najviac dvakrát.

Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:

 1. má čitateľ priestupky (nevrátené knihy, nezaplatené upomienky),
 2. si dokument rezervoval iný čitateľ.
 • Novinky

 • Otváracie hodiny

  VÝPOŽIČNÉ hodiny KNIŽNICE

  UPOZORNENIE: knižnica je otvorená v režime "vezmi a choď", vstup k regálom je možný.

  centrála Holubyho 5, Pezinok

  Pondelok 08.00 - 16.00 h
  Utorok 08.00 - 16.00 h
  Streda 13.00 - 16.00 h
  Štvrtok 08.00 - 16.00 h
  Piatok 08.00 - 16.00 h
  Sobota
   -
   

   

   

  VÝPOŽIČNÉ hodiny POBOČKY Cajlanská 88

  UPOZORNENIE: knižnica je otvorená v režime "vezmi a choď", vstup k regálom je možný.

  Pondelok 10.00 - 14.00
  Utorok 14.00 - 18.00
  Streda -
  Štvrtok 10.00 - 14.00
  Piatok 14.00 - 18.00

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk