Režim od 27. septembra 2021: Pozor! Farby sa menia a režim v knižnici tiež.


Vážení návštevníci,

v zmysle Vyhlášky č. 240/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok okres Pezinok je od 27.9. v oranžovej fáze - Ostražitosť

Naša knižnica umožňuje vstup za účelom vypožičania a vrátenia kníh všetkým návštevníkom - režim Základ
Vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky je umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Počet čitateľov:
Vstup do knižnice je povolený 1 osoba na 15 m2 (táto povinnosť neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby – ide akoby o 1 osobu).
Potrebné je zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo ZŤP osoby s asistentom

Podujatia:
Pri organizácii verejných podujatí knižnica bude oznamovať v ktorom z režimov je podujatie realizované (očkovaní, OTP, základ) Pri deťoch do 12 rokov platí zásada, že sú považované za osoby kompletne zaočkované.

Počty ľudí v oddeleniach:

Dospelé 10
Detské 10
Čitáreň 2
Študovňa 1
Pobocka 4


Komentáre sú vypnuté.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk