Spánok a jeho význam pre zdravie človeka

13. marca 2018 to 13. marca 2018 17:00 hod.

Medzinárodná akcia Týždeň mozgu (od 12. do 18. marca 2018) sa vo svete organizuje od roku 1996 vo viac ako v 60 krajinách sveta prostredníctvom rôznych podujatí, ktorých cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. V rámci SR zastrešuje túto kampaň Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Nadácia MEMORY, Centrum MEMORY v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR.

Do Malokarpatskej knižnice v Pezinku sme pozvali MUDr. Elenu Žigovú, lekárku Pinelovej nemocnici v Pezinku, ktorá nám porozpráva o spánku a jeho význame pre zdravie človeka.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk