Podujatia na október

1. októbra 2017 to 31. októbra 2017

Pozývame Vás na októbrové podujatia knižnice:

 

Pre študentov a verejnosť:

Jablkové hodovanie: Nájdite náš stánok plný koláčov a iných prekvapení na Jablkovom hodovaní!
Termín: 7. októbra 2017

Timrava vo výbere poetky Dany Podrackej
– spomienkový večer venovaný 150. výročiu narodenia jednej z najlepších slovenských spisovateliek organizovaný v spolupráci so spolkom Živena
Termín: 12. októbra 2017 o 17:00 hod.
Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Literatúra v Radnici: Všetko alebo NIČ
– beseda spojená s premietaním
Hosť: Juraj Lukáč, náčelník z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, moderuje Veronika Šikulová
Termín: 23. októbra 2017 o 19:00 hod.
Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok

Vodné znamenia – vernisáž výstavy fotografií Ľuby Lacinovej spojená s literárnym večerom poetky Ivice Ruttkayovej
Termín: 27. októbra 2017 o 17:00 hod.
Miesto konania: výstavná miestnosť knižnice, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Literárno-výtvarná súťaž: téma na október: Stromy – pľúca Zeme
literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Hravo čítame s Osmijankom o školských záhadách: inscenované čítanie na motívy knižky
Kristy Bendovej Osmijankove rozprávky. Podujatie sa uskutoční v rámci vzdelávacieho cyklu Ako hravo čítať?
Hosť: Lukáš Tandara
Termín: 9. októbra o 10:00 hod.
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Beseda pre deti: Všetko alebo NIČ
Hostia: Katarína Grichová z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK
Termín: 23. októbra 2017 o 14:00 hod.
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Čítanie je IN
– cyklus určený všetkým vekovým kategóriám detských čitateľov na podporu čítania detí – v spolupráci so školami
ponuka od septembra do decembra 2017 – Tuláčik a Klára od E. J. Grocha (priateľstvo, pocit bezpečia), Mimi a Líza od Kataríny Kerekesovej a i. (priateľstvo, solidarita…), Pravidlá léta od Shauna Tana (priateľstvo, hnev, odpustenie), Hodinový kvet od Michaela Endeho (priateľstvo, načúvanie, čas)
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Hodiny informačnej výchovy – pre deti predškolského veku a žiakov ZŠ, zamerané na základnú orientáciu v knižnici, vyhľadávanie informácií a zoznámenie s literatúrou, spisovateľmi a ilustrátormi
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Čo sa skrýva v lese – polročný tematický cyklus z literárno-vzdelávacích podujatí
termíny po dohode so školami
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Kým školský zvonček zazvoní – informačná výchova pre deti predškolského veku.
termíny po dohode so školami
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk ; detske.odd@kniznicapezinok.sk
www.kniznicapezinok.sk, www.facebook.com/kniznicapezinok

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk