Podujatia na február

1. februára 2018 to 28. februára 2018

Malokarpatská knižnica v Pezinku pripravila zaujímavé podujatia na február:

 

Pre študentov a verejnosť:

 Jano Wajcko Vajsábel – maľba a grafický dizajn

Termín: 9. februára 2018 o 17:00 hod.

Hostia: Ján Vajsábel

Miesto konania: výstavná miestnosť, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Beseda s RNDr. Marekom Mihalkovičom, CSc.: Fyzika – látka, pole, fyzikálne javy

Termín: 13. februára 2018 o 17:00 hod.

Hostia: RNDr. Marek Mihalkovič, CSc., moderuje Márius Kopcsay

Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Literatúra v Radnici s doc. MUDr. Pavlom Černákom, PhD. – Moderné choroby prichádzajú s dobou

Termín: 19. februára 2018 o 19:00 hod.

Hostia: doc. MUDr. Pavol Černák, PhD., moderuje Veronika Šikulová

Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok

 

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Literárno-výtvarná súťaž: téma na február: Fíha! Kniha!

literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Beseda z cyklu skvelá veda: Fyzikapodujatie určené pre II. stupeň ZŠ

Hostia: RNDr. Marek Mihalkovič, CSc., moderuje Márius Kopcsay

Termín: 15. februára 2018 o 11:00 hod.

Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Literárny ateliér – Karneval architektúry

cyklus podujatí pre deti a verejnosť, ktorý tvorivým spôsobom podporuje lásku k čítaniu

Termín: 23. februára 2018 o 10:00 hod.

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Dobšinského rozprávkyinteraktívne dramatizované čítanie slovenských ľudových rozprávok v podaní platformy EDUdrama

Termín: 23. februára 2018 o 17:00 hod.

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Fíha! Kniha!

– polročný cyklus pre školákov a škôlkarov, v ktorom sa dozvedia, čo je kniha, ako vzniká a ako s ňou pracovať a v čom nám môže pomôcť

Termín: február – jún 2018

Miesto: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Tradičné podujatia:

Kým školský zvonček zazvoní

Hodiny informačnej výchovy

Čítanie je IN

Veľké vítanie prváčikov

 

Kontakt:

Malokarpatská knižnica v Pezinku, 033/6412315

dospele.odd@kniznicapezinok.sk ; detske.odd@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk, www.facebook.com/kniznicapezinok

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk