November v knižnici

1. novembra 2019 to 30. novembra 2019

Program podujatí Malokarpatskej knižnice v Pezinku na november 2019
Pre študentov a verejnosť:

Literatúra v Radnici: Za toto sme štrngali kľúčikmi?
Hostia: poslanec NR SR Ján Budaj
Moderuje: Márius Kopcsay
Termín: 4. november 2019 o 19.00 hod.
Miesto konania: Radnica – cafe & wine bar, M. R. Štefánika 1, Pezinok
Skvelá veda s Máriusom Kopcsayom: Aby sa nám dobre dýchalo
– beseda o témach okolo kvality ovzdušia s Janou Matejovičovou, ktorá sa na Slovenskom hydrometeorologickom ústave venuje kvalite ovzdušia. Podujatie moderuje Márius Kopcsay v rámci cyklu Pohľad na oblohu.
Termíny: 5. november o 17.00 hod.
Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Naša vlna – slovenská vlnená renesancia – vernisáž výstavy zameranej na lokálnu vlnu zo slovenských oviec. Občianskej združenie založené v Pezinku predstaví skupinu ľudových tvorcov pracujúcich s vlnou v rôznych kútoch Slovenska a ich tradičné aj dizajnové výrobky.

Termín: 7. november 2019 o 17.00 hod. (vernisáž s prednáškou) 19. december 2019 od 10.00 hod. do 18.00 hod. (predajná finisáž)

Miesto konania: výstavné priestory, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Pre deti, žiakov a verejnosť:
Program pre MŠ:
Poďme sa hrať do knižky
Dramatizované čítanie pre deti spojené s hrami a aktivitami. Vzťah ku knihám treba rozvíjať už od útleho veku. U nás sa deti zoznámia s rôznymi knihami z nášho fondu. Hravou formou deťom priblížime príbeh
z jednej z našich kníh.
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Program pre I. stupeň ZŠ:
Zberný dvor – Braňo Jobus
Neposedná beseda – podujatie pre dohodnutú skupinu
Beseda s autorom populárnych detských kníh, plných láskavého humoru. Braňo Jobus, alias Branuško príde pobesedovať so štvrtákmi o svojich knihách.
Termín: 12. november 2019 o 10.00 hod.
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Vitajte v knižnici
Vítame všetky deti v našej knižnici. Porozprávame si o tom, ako funguje knižnica a ako sa požičiavajú knižky.
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Horory našich pradedov
Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci a raráškovia. Náš folklór je plný príšer. Ktoré to sú, odkiaľ prišli, a prečo nás majú desiť?
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Kto nám dal rozprávky do konzervy?
Beseda o zbieraní ľudových rozprávok. Ako sa rozprávky, rozprávali, ako sa zapisovali. Kto boli najznámejší zberatelia a aké boli ich motívy? To si porozprávame u nás na besede.
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Program pre II. stupeň ZŠ:
Horory našich pradedov
Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci a raráškovia. Náš folklór je plný príšer. Ktoré to sú, odkiaľ prišli, a prečo nás majú desiť?
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Folklore is not dead!
Ako vyzerá živý, autentický folklór? Existuje vôbec? A má vôbec šancu prežiť v konkurencii nových médií?
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Neposedná beseda
Stretnutia v knižnici spojené s besedou o literatúre, vždy v kontexte s rôznymi aktuálnymi témami alebo knihami, ktoré vyšli.
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Skvelá veda pre školy
Besedy moderované spisovateľom Máriusom Kopcsayom o vede, počasí, astronómii či ekológii iných aktuálnych a zaujímavých témach.
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Never každej volovine – hodina informačnej výchovy (pre prvý aj druhý stupeň)
Úvod do kritického myslenia. Program je prispôsobený vekovej skupine. Máme niekoľko okruhov – vyhľadávanie relevantných zdrojov, všeobecná bezpečnosť, bezpečnosť na internete…
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Program pre malé deti s rodičmi:
Haló ste doma? Poďte sa hrať do knižnice!
Čítanie a herničky s deťmi. Dopoludňajšie stretnutie pre malé deti, ktoré nechodia do škôlky (0-6) a ich rodičov. Čítame si, hráme sa, pridajte sa k nám! Vstup voľný.
Termín: 4. november 2019 o 10.00 hod. – Téma: Kto je pod maskou
Termín: 18. november 2019 o 10.00 hod. – Téma: Zvukotanie
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Rozprávka má krídla!
Čítame deťom. Pre deti ŠKD
Vraj sa už dnes nečítajú deťom rozprávky. Nemáme čas. Nemáme energiu, kapacitu. Možno si myslíme, že nemáme talent, či, že hlasné čítanie nám nejde. Nevadí. My všetko máme. Čas, talent, energiu, kapacitu. A čítame aj tie fakt dlhé rozprávky. Možno si len chcete vypočuť, ako rozprávky čítame my! Vstup voľný.
Termín: 5. november 2019 o 10.00 hod.
Termín: 19. november 2019 o 10.00 hod.

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Literárno-výtvarná súťaž: téma na november: Vesmírne preteky
literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:
 Kým školský zvonček zazvoní
 Čítanie je IN: besedy o knihách
 Hodiny informačnej výchovy
 Veľké vítanie prváčikov
Termíny: po dohode so školami
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk ; detske.odd@kniznicapezinok.sk
www.kniznicapezinok.sk, www.facebook.com/kniznicapezinok

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk