Nedajme zahynúť dedičstvu predkov – výstava fotografií

4. decembra 2020 to 31. januára 2021

Pozývame na výstavu fotografií.

Výstava je čiastkovým výstupom grantu Nedajme zahynúť dedičstvu predkov.

Projekt vznikol vďaka podpore Malokarpatskej komunitnej nadácie Revia.

Autorom fotografií je Ján Fiala

Výstavu si môžete pozrieť od 4.12.2020 do 31.1.2021 vo výstavnej miestnosti knižnice v čase výpožičných hodín.

 

 

 

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk