Nedajme zahynúť dedičstvu predkov

26. apríla 2016 to 6. mája 2016 17.00 hod.

Malokarpatská knižnica v Pezinku, Bratislavsky samosprávny kraj a Obec Zohor si Vás dovoľujú pozvať na vernisáž výstavy Nedajme zahynúť dedičstvu predkov, ktorá je čiastkovým výstupom projektu, ktorý dokumentuje pamiatky drobnej ľudovej architektúry v BSK.

plagát

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk