Ignác Bizmayer – Spomienky na detstvo a mladosť

17. septembra 2019 to 31. októbra 2019

Vernisáž výstavy sa uskutoční 17. septembra 2019 o 17.00 hod. v priestoroch Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

Výstava priblíži roky detstva a mladosti národného umelca, ktorý zomrel vo veku 97 rokov 15. augusta 2019 v Modre.

Narodil sa 20. apríla 1922 v Košolnej, malej obci neďaleko Trnavy. Začiatkom 30. rokov 20. storočia prišiel do Košolnej keramikár Heřman Landsfeld, vedúci modranskej Slovenskej keramiky, kde zrealizoval archeologický prieskum a ním potvrdil existenciu habánskej hrnčiarskej dielne v Košolnej. Malý Ignác Bizmayer spolu s ďalšími košolnianskymi deťmi nosil H. Landsfeldovi staré čriepky a na základe jeho odporúčania sa vyučil v keramickom učilišti v Modre. Práve toto obdobie detstva a mladosti, ktoré pripravilo majstra Bizmayera na jeho životnú dráhu umelca v slobodnom povolaní, tvoriaceho svetoznáme keramické plastiky s ľudovými motívmi, dokumentuje uvedená výstava. Niektoré z fotografií majú viac než osemdesiat rokov a pochádzajú z rodinných albumov Ignáca Bizmayera.

Výstavu uvedie autorka rovnomennej knihy Mgr. Sylvia Hrdlovičová

Účinkuje: Veronika Čambalová, spev

Výstava potrvá do 31. októbra 2019.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk